ตัวเลือกสำหรับ Xming สำหรับ coLinux

พอดีมีปัญหากับ keyboard ใน X application แก้อย่างไรก็ไม่หาย วิธีแก้ทำได้ง่าย ๆ คือตั้งค่าในไฟล์ .conf ของ coLinux โดยเพิ่มตัวเลือกต่าง ๆ เข้าไป ดังนี้

exec0="C:\Program Files\Xming\Xming.exe",":0 -dpi 96 -ac -clipboard -notrayicon -c -multiwindow -reset -terminate -unixkill -logfile Xming.log -xkblayout en -xkbvariant nodeadkeys"

ที่สำคัญ ๆ ก็คือ -xkblayout en กับ  -xkbvariant nodeadkeys