TeXnicCenter !

หลังจากที่ผมได้นำเสนอเรื่องของ TeXnicCenter ฟื้น ไปเมื่อหลายเดือนก่อน ผมก็ได้เฝ้าติดตาม
การเปลี่ยนแปลงนี้โดยตลอด จากเดือนกรกฏาคมตอนนี้ผ่านมาถึงเดือนตุลาคม ซึ่งนานพอสมควร
ทีมงานได้เริ่มเข้าสู่เวอร์ชันสองแล้ว (ตอนนี้ 1 beta 7.50) ผมได้มีโอกาสแวะเวียนเข้าไปดูเว็บ
ของโครงการเป็นระยะ แล้วก็ต้องอึ้งเพราะได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือแล้ว

texniccenter

ข้างบนนี้เป็นรูปเว็บเก่าเท่าที่หาได้ หน้าตาล้าสมัยไปนานแล้ว

texniccenter2 

รูปถัดมาเป็นหน้าตาปัจจุบันซึ่งดูวัยรุ่นมาก (ไม่น่าเชื่อว่าคนใช้ LaTeX ซึ่งถูกมองว่าหัวโบราณ
จะออกแนวนี้ได้ด้วย) ผมได้แต่เฝ้าภาวนาว่าหน้าตาของ TeXnicCenter จะออกมาหน้าตาดี
เหมือนเว็บ และใช้ง่าย ปรับแต่งได้ (ถ้าหน้าตาริบบอน ๆ จะดีมาก) ถ้าได้งานนี้ WinEDT หนาว
แน่นอน

หมายเหตุ เว็บเปลี่ยน URL เป็น www.toolscenter.org แล้วนะครับ

WinEDT, LED and TeXmaker

ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคงเป็นช่วงที่ชาว \LaTeX บนวินโดวส์ดีใจกันยกใหญ่ เพราะว่า
บรรณาธิกรณ์หลักสามตัวได้แสดงให้เห็นว่ายังมีการปรับปรุงอยู่ ตัวแรกสุดที่ออกประกาศมาหลัง
จากที่หยุดไปนานคือ LaTeX Editor (LED) ได้ประกาศความเคลื่อนไหว เมื่อวันที่ 15 เมษายน
ที่ผ่านมา ว่าเวอร์ชันใหม่จะออกภายในหนึ่งเดือน และจะสนับสนุน MiKTeX 2.7 เต็มที่

LEd Main Window

ก็รอกันต่อไปนะครับว่าบรรณธิกรณ์ขวัญใจชาว Freeware ตัวนี้

ตัวที่สองที่เรื่อย ๆ มาเรียง ๆ ก็คือ Texmaker ก็ได้ประกาศเวอร์ชัน 1.7 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
นี่เอง โดยมีความเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ คือ

 1. ตรวจสอบการสะกดคำโดยใช้ hunspell และใช้พจนานุกรมของ OpenOffice.org
 2. มีการตรวจสอบ LaTeX log errors แบบใหม่ ถ้าดูจากรูปก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่
  ชัดเจนนะครับ
 3. มีรูปแบบการติดต่อกับผู้ใช้แบบใหม่
 4. Indentation “memory” ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไร
 5. มี Code Completion

ก็คิดว่าคงถูกใจชาว Unicode ไม่มากก็น้อย

ส่วนตัวสุดท้ายที่พึ่งประกาศเมื่อวานก็คือ WinEDT 5.6 beta 1 มีการเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะ
ส่วน Project Manager หน้าตาสวยขึ้นถ้าชอบสีสัน แต่บอกตรง ๆ ว่าไม่ชอบ

winedt561

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีมากมายจนเล่าไม่หมด แต่ที่ชอบมาก ๆ คือ

 1. ตรง Bibliography ในส่วนของ Project manager มีชื่อเรื่องกับชื่อผู้แต่งตัวเต็ม ๆ ให้ดูด้วย
  ซึ่งมีประโยชน์มาก
 2. Help เปล่ยนเป็น LaTeX Help e-book ไม่ต้องเลื่อนไปดูแบบเก่าแล้ว ดีมาก ๆ

ที่เหลือต้องลองเอาดูเองนะครับ

A dvips problem

ในการสร้างเอกสาร pdf โดยใช้วิธีการ dvi–ps–pdf นั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ของผู้ใช้ดั้งเดิม
ในการส่งเอกสารให้ IEEE นั้นผู้ใช้จำเป็นจะต้องส่งในเอกสารในรูปของ letter ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ของอเมริกา (ประเทศเดียว?) ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อ MiKTEX มีค่าตั้งต้นเป็น A4 ตามมาตรฐานสากล
ผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่ทำงานบน Windows นั้น ไม่ได้สนใจเรื่องต่าง ๆ ในเชิงลึกมากนัก เช่น บน
WinEDT ยังกดปุ่ม save แล้วรันคำสั่ง latex สองรอบ ซึ่งจริง ๆ แล้วแค่กดปุ่ม Texify ทีเดียวจบ
ซื้อร้ายไปกว่านั้น ถ้าต้องการสร้างเอกสาร pdf ผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็ยังกดปุ่ม dvipdf หรือ dvips–ps2pdf
โดยที่ก่อนหน้านั้นจะทำการปิดไฟล์เดียวกันที่เปิดบน Adobe reader ก่อน ซึ่งจริง ๆ แล้วกดปุ่ม
PDF Texify ทีเดียวจบเหมือนกัน ไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้น จริง ๆ ค่าตั้งต้นเหล่านี้สามารถตั้งเอง
ได้ง่ายมาก แต่อยู่นอกเหนือของเขตของบล็อกนี้

ปัญหาเกิดเมื่อโปรแกรมใช้มาตรฐานสากลแต่สมาคมใช้มาตรฐานอเมริกา และมีผู้ใช้อยู่ทั้งสอง
ฝั่ง ผู้ใช้ที่ดีก็จะอ่านคำแนะนำที่ละเอียดของเว็บ paper plaza ทำให้รู้วิธีการแก้ปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นเหล่านี้ ผู้ใช้หลายคนไม่เข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับไฟล์ pdf ของเขานั้นไม่ได้เกิดที่ขั้น
ตอน ps2pdf แต่เกิดขึ้นที่ขั้นตอน dvips ทั้งนี้เพราะผู้ใช้เหล่านั้นไม่เคยเปิดไฟล์ ps ดู

สำหรับ WinEDT นั้น จะไม่ยอมให้คุณตั้งค่าอะไรเลยสำหรบ dvips คือจะถือค่าตั้งต้นของ MiKTEX
โดยปริยายไป ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถที่จะตั้งค่าอะไรได้ ทั้ง ๆ ที่ไม่เข้าใจอยู่แล้วว่าทำไมต้อง
ตั้งค่า ผู้ใช้ฝั่งอเมริกาต้องการสร้างเอกสารเป็น letter ก็ทำไม่ได้ เช่นเดียวกันกับผู้ใช้อื่น ๆ ทั่วโลก

หลังจากที่ยอมรับแล้วว่าปัญหาเกิดที่ dvips ก็มาทดลองตั้งค่ากัน ที่ WinEDT ให้เข้าเมนู Options
–Execution Modes จะได้ dialog box ขึ้นมาตามรูปข้างล่าง

winedt1

ก็เลือก Enter Extra Switches on Spot แล้วก็ตั้งค่า Paper Size and Orientation ที่ใช้บ่อยเป็น
ค่าตั้งต้น

หลังจากนั้นพอเรียก dvips ก็จะมี dialog box ขึ้นมา

winedt2

ขี้นมาให้เราเลือกค่าต่าง ๆ หรือใส่ Extra Switches หรือจะเลือกจากของเก่าที่เคยใส่ไว้ก็ได้
สำหรับกรณีที่ต้องการให้เอกสารเป็น Letter ก็เลือก Letter แล้วกด ปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องใส่
-Ppdf แล้วนะครับ เพราะเป็นค่าตั้งต้นให้อยู่แล้ว

อนึ่ง จริง ๆ แล้วเราควรใช้ PdfLaTeX กันให้หมดได้แล้วนะครับ เพราะจะได้ pdf ที่ดีกว่า เสียเวลา
แปลงรูปหน่อยเดียวเอง สะดวกกว่าเยอะ

Xfig reused

จากเรื่องเดิม LaTeX and Xfig ผมถูกข้อร้องแกมบังคับให้
หันมาใช้ Xfig โปรแกรมวาดรูปของคนรัก Xfig ด้วยเหตุและ
ผลที่มีมากมาย และเหตุผลหนึ่งที่ต้องยอมจำนนและเห็นด้วย
ก็คือ ในขณะที่คนกึ่งหนึ่งใช้ Xfig และเป็นคนที่ต้องคอยจัด
การกับเอกสาร เขามีความจำเป็นที่จะต้องนำรูปภาพต่าง ๆ
กลับมาใช้ใหม่ และโปรแกรมที่เขาใช้ก็คือ Xfig

ค่อนข้างเห็นใจนะครับ เพราะการที่จะร้องขอให้คนอื่นเปลี่ยนจากระบบหนึ่งไปเป็นอีก
ระบบหนึ่ง ด้วยเหตุผลต่าง ๆ นั้น จำเป็นทีเดียวที่จะต้องไม่กระทบงานเดิมของเขา ถ้า
ต้องเปลี่ยนแล้วเขาต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือน ๆ ในการแก้ไขงานเดิม ๆ เพื่อให้ใช้ได้กับ
สิ่งใหม่ ๆ ที่ต้องเรียนรู้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย (ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีโปรแกรมฟรี พอ
มีเงินแล้วค่อยไปบริจาค) ผมจึงต้องมาหัดใช้ Xfig อีกครั้ง และเหตุผลหลัก ๆ เหตุผล
เดียวที่ผมไม่ยอมใช้มันซักที ก็คือเรื่องการรวมมันเข้ากับ \LaTeX นั่นเอง

เมื่อถูกขอร้องให้ใช้ ก็ต้องใช้ แล้วก็ทำให้นึกถึงวิธีการเดิม ๆ ก็คือสร้างไฟล์ eps และ
pdf ซะเองเลย กล่าวคือเมื่อคุณ export Xfig ให้อยู่ในรูปของ eps กับ tex ไฟล์แล้ว คุณ
จะได้ไฟล์สองไฟล์คือ *.pstex และ *.pstex_t ซึ่งไอ้ไฟล์หลังคือไฟล์ที่คุณต้องแก้ไข

ผมใช้ batch ไฟล์ของ DOS ธรรมดานี่แหละ ทำการคัดลอกไฟล์ *.pstex_t ไปเป็นไฟล์
ชื่อ quick.tex ซะก่อน จากนั้นก็คอมไพล์ไฟล์ที่ชื่อ epshead.tex ซึ่งไฟล์ตัวหลังนี้มี
โครงสร้างดังนี้

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{pstricks,pstricks-add}
\usepackage{rotating} % For rotated text in figs.
\thispagestyle{empty}
\begin{document}
\input d:/winedtmacro/quick.tex
\end{document}

ซึ่งถ้าเอกสารของคุณต้องการฟอนต์แปลก ๆ ก็เพิ่มเติมเข้าไปในไฟล์นี้ด้วย จากนั้นก็มุก
เดิม

dvips epshead.dvi
ps2epsi epshead.ps epshead.eps
copy epshead.eps %1.eps
del epshead.* % ไฟล์ชั่วคราว ลบได้
epstopdf %1.eps

เราก็จะได้ *.eps และ *.pdf ไว้ใช้งานแล้ว ใครจะทำปุ่มลัดก็ไม่ผิดกติกา

อนึ่งสำหรับผู้ใช้ Notebook สามารถแทนปุ่มกลางของ mouse ได้โดยการกดปุ่น Alt
และ mouse ปุ่มขวาพร้อมกัน

Adobe Reader 8.x กับ WinEDT

Get Adobe Readerตั้งแต่ออก Adobe Reader 8.x มา สิ่งที่น่ารำคาญที่สุดก็
คือ WinEDT ไม่สามารถจำหน้าเดิมของไฟล์ pdf ได้
พึ่งรู้เหมือนกันว่า Dr. Alex คนเขียน WinEDT นั้นได้มาตอบคำถามนี้ไว้ตั้งนานแล้ว
และวิธีแก้ก็ง่าย ๆ ดังนี้

 1. ไปที่เมนู Edit->Preferences->Documents ให้ยกเลิกตัวเลือก Show each document in its own window (requires restart) ออก
 2. แค่นั้นแหละ มันเป็นปัญหาของ Adobe Reader ไม่ใช่ WinEDT
 3. อย่าใช้ Adobe Writer นะครับถ้าไม่ได้ซื้อ ใหญ่ ไม่มีประโยชน์สำหรับเรา และ
  ผิดกฎหมาย