The Not So Short Introduction to LaTeX2e

หลาย ๆ คนอาจจะรู้ว่าผมได้ทำงานแปลหนังสือ The Not So Short Introduction to LaTeX2e
เพิ่มเติมจากผู้แปลคนเดิม ตอนแรกก็ว่าจะแปลเพิ่มเติม เอาไปเอามาก็เป็นการแปลใหม่ทั้งหมด โดย
ยึดรูปแบบคำแปลบางส่วน  ทำไมต้องแปลใหม่ทั้งหมด ก็เพราะผมไม่เคยอ่านหนังสือเล่มที่ว่าหรอก
และก็จริงอย่างที่คิดไว้ คือหนังสือมันไม่ได้ดีไม่เหมาะแม้กระทั้งผู้เริ่มต้นด้วยซ้ำ สิ่งที่ผมทำก็คืออ่าน
ไปแปลไป (ได้ความรู้ใหม่พอสมควร) โดยใช้เวลาแค่ช่วงเช้าของวันหยุด การทำเช่นนี้เป็นการยาก
ที่ผมจะแปลโดยใช้คำหรือรูปแบบเดิมของคุณจักรภาษณ์ อีกอย่างเนื้อหาได้ถูกเพิ่มเติมขึ้นมามาก
กว่าสองเท่า ทั้งในบทเดิมและบทใหม่  ถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าหนังสือฉบับแปลจะจบเมื่อไหร่

เท่าที่แปลได้สองบท พบว่าคงไม่มีผู้ใช้คนไทยคนไหนอ่านเฉพาะหนังสือเล่มนี้แล้วจะใช้งาน LaTeX
ได้ ไม่ว่าจะเป็นสำนวนของผู้เขียน เรื่องที่ผู้เขียนเน้นการใช้งานบนระบบ Unix และใช้
command  line เป็นหลัก หรือเรื่องที่ผู้เขียนพยายามเก็บรายละเอียดทุกอย่างทั้งปัจจุบันและใน
อดีต เรื่องนี้ทำให้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะปรับปรุงเนื้อหาอย่างไรดี เอาเป็นว่าคงจะแปลให้จบก่อนแล้ว
ค่อยว่ากัน ซึ่งด้วยความเร็วขนาดนี้คิดว่าอีกสามเดือนถึงจะจบเล่ม และใช้เวลาอีกเป็นเดือนกว่าจะส่ง
ให้ CTAN ได้

สำหรับผู้ที่รอ SWATH เวอร์ชันใหม่บนวินโดวส์นั้น ก็รอต่อไป…