Two languages in one document

หลายคนเมื่อใช้แพ็กเกจ thailatex

\usepackage[english, thai]{babel}

จะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม บางครั้งเราต้องการแสดงผลเป็นสองภาษาเช่นในหน้าบทคัดย่อ กับ
หน้า Abstract เป็นต้น

ถ้าใครเคยลองก็จะพบว่าลำดับของการใส่ภาษานั้นมีความสำคัญ เช่น ถ้าเราใส่ thai ไว้ข้างหลัง
english ทุกอย่างก็จะเป็นภาษาไทย ทุกอย่างในที่นี้คือเวลาใส่ caption ที่รูปภาพก็จะได้คำว่า
รูปที่ 1: แทนที่จะเป็น Figure 1: ปกติแล้วปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะไม่มีใครจะทำแบบนี้คือ
เอกสารเดียวแต่มีสองรูปแบบ แต่บางครั้งมันจำเป็นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ร่ายมาซะยาว วิธีแก้ปัญหานี้ง่ายมากครับ ให้ใช้คำสั่ง

\selectlanguage{xxxx}

เลือกภาษาที่คุณต้องการ แค่นั้นทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่คุณปรารถณา