ตัวอย่าง Beamer Template ที่ดัดแปลง

ไม่ได้ทำเองตั้งแต่ต้น แต่ดัดแปลงจาก  wurbeamer ที่มีหน้าตาเป็นแบบรูปข้างล่าง

หน้าแรก (ไตเติล)

beamertemp2

หน้าทั่วไป

ส่วนของผมที่ดัดแปลงไว้ ซึ่งหน้าแรกแทบจะเหมือนกันทุกอย่าง ยกเว้นใช้สีขาวเป็นสีพื้น
และก็มีปุ่มเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงกลาง ส่วนหน้าทั่วไปมีหน้าตาเป็นแบบนี้

 

beamertemp

ความสามารถทั่วไปคือมีปุ่มเดินหน้าถอยหลังและบอกตำแหน่งหน้า  มีโลโกเป็นปุ่มสำหรับกด
ขยายเต็มหน้าจอ ซึ่งขั้นต่อไปคือทำการเพิ่มคำสั่งให้มันเปลี่ยนโลโก้ได้ ตอนนี้ยังไม่เสร็จ