สร้าง SWATH ไว้ใช้แก้ขัด

ระหว่างที่รอ swath 0.3.4 สำหรับ windows ตัวจริง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในชาตินี้ ก็มีวิธี
สร้างโดยใช้ cygwin แก้ขัดไปก่อน ซึ่งง่ายมาก โดยสมมติว่าคนที่จะทำได้ลงเครื่องมือใน
การพัฒนาโปรแกรมเช่น make ไว้แล้ว

  1. ก็ไปโหลดตัวรหัสต้นของ swath 0.3.4
  2. ถ้าใครมี 7-zip ก็จะแตกไฟล์ได้แล้ว แล้วก็เก็บไว้ในโฟลเดอร์ใด โฟลเดอร์
   หนึ่ง ใครไม่มีก็หาทางเอาเองนะครับ ในที่นี้สมมติว่าแตกไฟล์ไว้ที่ c:
  3. เรียก cygwin ขึ้นมา สั่ง cd /cygdrive/c/swath-0.3.4
  4. แล้วก็ ./configure
  5. ตามด้วย make
  6. ตามด้วย make install
  7. คัดลอกไฟล์ swath.exe จาก c:\cygwin\usr\local\bin\swath.exe ไป
   ยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ
  8. คัดลอกโฟลเดอร์ swath จาก c:\cygwin\usr\local\share\swath ไปไว้
   ที่เดียวกับข้อ 7 โฟลเดอร์นี้จะบรรจุพจนานุกรมที่จำเป็นในการตัดคำ
  9. ขั้นสุดท้ายให้คัดลอกไฟล์ cygwin1.dll จาก c:/cygwin/bin/cygwin1.dll
   ไปไว้ที่เดียวกับข้อ 7

เพียงเท่านี้คุณก็จะมี swath ไว้ใช้แล้ว ทำไม่ได้ถามเพื่อนเอานะครับ หรือลองถามผมก็ได้

กรณีไม่อยากใช้ cygwin อีกวิธีที่ดีกว่าคือใช้ MinGW ซึ่งดีกว่าเพราะไม่ต้องใช้ cygwin1.dll

  1. ให้ลง MinGW, MSYS และ msysDTK ตามวิธีที่แจ้งไว้ใน
   MSWindowsBuildInstructions
  2. สำหรับผู้ใช้ที่ไม่รู้จัก vi ก็ให้ไปที่ c:\msys\1.0\etc แล้วเรียกไฟล์ fstab มา
   แก้ไข โดยเพิ่มบรรทัด c:/swath-0.3.4/ /swath-0.3.4 เข้าไป
  3. เรียก MSYS จากเมนู start แล้ว cd /swath-0.3.4 คุณก็จะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์
   ที่เก็บรหัสต้นของ swath แล้ว
  4. สั่ง ./configure
  5. สั่ง make
  6. สั่ง make install
  7. คัดลอกไฟล์ swath.exe จาก c:\msys\1.0\usr\local\bin\swath.exe ไปยัง
   โฟลเดอร์ที่ต้องการ
  8. คัดลอกโฟลเดอร์ swath จาก c:\msys\1.0\usr\local\share\swath ไปยังที่
   เดียวกับข้อ 7

ก็จะได้ swath ไว้ใช้งานแล้วครับ

ใครไม่อยากทำเองไปดาว์นโหลดได้ที่ swath.googlecode.com นะครับ แตกไฟล์ไว้ที่ใดที่หนึ่ง
แค่นั้นก็ใช้ได้เลย

อนึ่งเวลาเรียกใช้งาน swath ใช้คำสั่งนี้นะครับ

d:\folder\swath.exe -f latex -d d:\folder\SWATH\ < %1.ttx > %1.tex

ในส่วนของ -d d:\folder\SWATH\ นั้นเป็นการบอกตำแหน่งของพจนานุกรม