แนะนำเว็บไซท์

เป็นเว็บไซท์ของบริษัท River Valley ซึ่งถ้าใครรู้จัก pdfscreen
มาก่อนก็จะรู้ว่า เป็นกลุ่มทำงานเดียวกัน สำหรับตัวหน้าเว็บที่เป็น
ประโยชน์สำหรับเราจริง ๆ จะอยู่ที่

River Valley Technologies

ซึ่งจะแหล่งรวบรวมข้อมูล ชุดคำสั่งเสริม (package) มากมาย พร้อมทั้งมีคู่มือการสร้างเอกสาร
ด้วย LaTeX ขั้นสูงสำหรับชุดคำสั่งเสริมต่าง ๆ สำคัญที่สุดเห็นจะเป็นแหล่งรวมไฟล์วีดิโอที่
รวบรวมการนำเสนอในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ เช่น TUG, Practical TeX เป็นต้น ตัววีดิโอ
อาจจะใหญ่ แต่ก็คุ้มพอสมควรที่จะดูครับ