เครื่องเดียว 3 PDF Viewer

เครื่องผมมี PDF Viewer อยู่สามตัว ใช้งานแตกต่างกันตามแต่ความสามารถ ดังนี้

 1. Sumatra PDF ตัวเล็ก เร็ว แต่ทำอะไรไม่ได้เลย ไว้รอ WinEDT เวอร์ชันใหม่ออกก็จะ
  เลิกใช้แล้ว  ตัวนี้ใช้ในการพัฒนาเอกสาร PDF เนื่องจากมันไม่ล็อกไฟล์เหมือน Adobe
  Reader 9.0  ซึ่งข้อด้อยของ Sumatra ยังมีเรื่องแสดงผลไม่สวยด้วย
 2. Adobe Reader 9.0  ตัวนี้ใหญ่และช้า ทำอะไรได้น้อย แต่แสดงผลสวยงาม ซึ่งตัวนี้
  ใช้งานเป็นตัวหลัก เพราะฟังก์ชันการพิมพ์ และสามารถใช้ในการทำ Screen Presentation
  ได้ดี  แต่เนื่องจากมันล็อกไฟล์ทำให้ไม่เหมาะในการพัฒนาเอกสาร PDF
 3. PDF-XChange Viewer ทำได้ทุกอย่างยกเว้น Screen Presentation เท่านั้น ข้อดี
  คือเร็วกว่า Adobe Reader และสามารถแก้ไขไฟล์ PDF ได้ แถมยังฟรี นอกจากนั้นยังไม่
  ล็อกไฟล์เพียงแต่ว่าสำหรับ WinEDT นั้นต้องมีการแก้ไขบางโปรแกรมบางส่วน ก็เลยยัง
  ไม่ใช้งานแทน Sumatra PDF

ข้อดีของทุกตัวก็คือฟรีหมด