GSview 4.9 ออกแล้ว

ใครที่ใช้เลขเวอร์ชัน 4.8 มานานแล้วรู้สึกเบื่อก็ลองเวอร์ชันใหม่นี้ได้เลย
ครับ Obtaining GSview 4.9 หลัก ๆ ก็แค่แก้บักแล้วก็ใช้ zlib กับ bzip2 เวอร์ชันล่าสุด ที่เพิ่มเข้ามาเห็นจะเป็นการสั่งรันได้จาก USB flash drive

ส่วนของคู่กันคือ GhostScript 8.61 ก็ออกแล้วเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าแก้อะไรมั่ง