ผนวก graph papers กับ documents

ใน LaTeX นั้นเราสามารถสร้างกระดาษกราฟผนวกเข้าไปกับเอกสารได้ไม่ยากนัก โดยใช้คำสั่ง

\setlength{\unitlength}{dem}
\begin{picture}(x_dimen,y_dimem)(x_offset,y_offset)
\graphpaper[num](x,y)(lx,ly)
\end{picture}

ซึ่งมากับแพ็กเกจ graphpap

เช่นถ้าต้องการสร้างกราฟสูง 5cm ยาว 5cm และวาดเส้นทุก ๆ 5mm ก็ใช้คำสั่ง

\setlength{\unitlength}{1mm}
\begin{picture}(100,100)
\graphpaper[5](0,0)(50,50)
\end{picture}

graph

ก็จะได้กระดาษกราฟตามต้องการ (รูปที่เห็นใหญ่กว่ารูปจริง)