ใส่ไฟล์ Flash ลงในเอกสาร PDF

สมมติว่าคุณสร้างเอกสาร pdf ด้วย LaTeX และสร้างไฟล์ swf เป็น ให้ใช้แพ็กเกจ movie15 แล้ว
เมื่ออยากใส่ไฟล์ swf ตรงไหนก็ทำอย่างข้างล่าง ง่ายมาก

\begin{figure}[ht]
   \includemovie[
     poster,
     text={\small(Separable with Fminsearch)}
   ]{7cm}{7cm}{test.swf}
\end{figure}