MATLAB Basic for Control Engineer


เป้าหมายของบทความนี้ก็เพื่อตัวผมเอง โดยเนื้อหาหลัก ๆ จะเอามาจากคู่มือของ MATLAB เอง
ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนหน้าตาไปมากจาก MATLAB ที่ผมเริ่มรู้จักเมื่อเกือบยี่สิบปีที่แล้ว ความลำบาก
ในการเรียนรู้เมื่อวันนั้นยังตามหลอกหลอนผมอยู่จนทุกวันนี้ อนึ่งด้วยความสัตย์จริงทั้ง ๆ ที่เรียนใน
สาขานี้แต่ก็ไม่เคยเลยที่จะอ่านคู่มือของ Control System toolbox อย่างจริง ๆ จัง ๆ ซึ่งเป็นความ
ผิดพลาดแน่นอน อนึ่งคู่มือ MATLAB จัดเป็นคู่มือที่ค่อนข้างไม่ได้เรื่องในเรื่องของการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง การเรียนรู้จากคู่มือของ MATLAB จำเป็นต้องมีพื้นฐานของวิชานั้น ๆ ก่อน ปัญหาจะเกิดเมื่อ
ความรู้ของผู้ใช้นั้นไม่เพียงพอ ทำให้การอ่านคู่มือของ MATLAB ที่ไม่พยายามเรียงลำดับยากง่าย
เป็นเรื่องที่เปล่าประโยชน์ไป

ลองนึกดูนะครับ คุณต้องการสร้างฟังก์ชันถ่ายโอน(Transfer function)แบบที่ต้องเรียนกันในวัน
แรก ๆ ของวิชา แล้วคุณก็มาเจอกันคู่มือที่พยายามสอนคุณเรื่องเมตริกซ์ที่คุณไม่ค่อยได้ใช้ หรือ
สอนให้คุณเริ่มต้นด้วยการสร้างแบบจำลองปริภูมิสถานะ(state space) ซึ่งกว่าจะเรียนก็ปาเข้าไป
หลายบทแล้ว  ถ้าจะไปเรียนจากหนังสือเล่มอื่น ๆ ก็ต้องเรียนรู้ทฤษฎีที่ยุ่งยากและบางครั้งเขียนไม่
เหมือนกัน

ประวัติโดยคร่าวของ MATLAB

MATLAB คงจะเป็นคำย่อคำหนึ่งที่คนมักจะมั่นใจว่ามันย่อมาจากอะไร และก็เป็นคำย่อที่ผิดเสมอ
เนื่องจากมันใช้ทำงานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์คงจึงมั่นใจด้วยความเข้าใจผิดว่ามันต้องมาจากคำเต็ม
ที่มีคำว่า Mathematics แน่นอน แต่แท้จริงแล้ว MATLAB นั้นมาจากคำว่า MATrix  LABoratory
โดยมีข้อเด่นทางด้านการจัดการกราฟฟิค แทนที่จะเป็นการจัดการเรื่องคณิตศาสตร์

MATLAB นั้นสร้างโดย Cleve Moler ตั้งแต่ปี 1977 (ปีนั้นผมพึ่งอายุห้าขวบ ซึ่งเครื่องคิดเลขยังเป็น
ของที่ต้องแอบเล่นอยู่เลย) ในลิงค์ที่ให้มีประวัติวีดิโอของ MATLAB ให้ด้วย (น่าทึ่งที่ Moler เขียน
โปรแกรมแก้ linear algebra ด้วยเครื่อง PDP) สำหรับความสำเร็จของ Moler นั้นก็คือเป็นหนึ่งใน
ผู้เขียน LINPACK และก็ EISPACK ซึ่งเป็น scientific subroutine libraries ที่เขียนด้วย Fortran
ที่มีให้ใช้ตั้งแต่ปี 1957 (อายุครบห้าสิบปี เมื่อปีที่แล้ว แก่พอ ๆ กับ Z-Transform)

Cleve Moler, Chief ScientistJack Little / CEO

รูปที่ 1 คนซ้ายคือ Cleve Moler หนึ่งในผู้เขียน LINPACK และ EISPACK
ส่วนคนขวามือคือ Jack Little หนึ่งในทีมงานเขียน Control System Toolbox
ให้เราได้ใช้กัน  สองคนนี้เป็นผู้ร่วมก่อนตั้ง The MathWorks Inc.

ถ้าดูตามประวัติของ Cleve Moler แล้วที่ Stephen P. Boyd บอกว่า MATLAB นั้นไม่ได้ทำอะไร
นอกรหัสต้นของ LAPACK มาใช้นั้นก็คงไม่จริงทั้งหมด เพราะ LAPACK ก็เอารหัสต้นมาจาก
EISPACK กับ LINPACK เหมือนกัน

แบบจำลองเชิงพลวัต หน้าถัดไป

สัญญาอนุญาตสร้างสรรค์ร่วมกัน
This work is part of Creative Commons.

To help me see my

2 comments on “MATLAB Basic for Control Engineer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s