รวมคำถามเกี่ยวกับ Chapter, section ฯลฯ


หน้านี้เป็นการพยายามรวบรวมคำถามเกี่ยวกับ Chapter และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีภาษาไทยนั้นสมมติว่าผู้ถามได้ใช้

\usepackage[thai]{babel}

อยู่แล้ว หรือเข้าใจวิธีการใช้ XeLaTeX อย่างดีแล้ว

 1. จะตกแต่งและจัดหน้าตาของ บทที่ ทำอย่างไร

  ทำได้หลายวิธี เช่นใช้ แพ็กเกจ fncychap ซึ่งจะมีรูปแบบของ บทที่ สำเร็จรูปมาให้พอสมควร และผู้ใช้ก็สามารถกำหนดค่าเองได้ด้วย เช่น

  \usepackage[Sonny]{fncychap}

  เป็นการเรียกใช้รูปแบบ Sonny สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากคู่มือ fncychap ในการเปลี่ยนแบบคำว่า Chapter ไปเป็น บทที่ ในกรณีที่ใช้ XeLaTeX ให้เพิ่มโค้ดดังต่อไปนี้ ก่อน \begin{document}

  \renewcommand{\chaptername}{บทที่}
  
  \makeatletter
  \ChNameVar{\Large}
  \ChNameLowerCase
  \ChTitleVar{\Large}
  \makeatother
 2. จะไม่แสดงเลขหน้าในหน้า บทที่ ได้อย่างไร
  วิธีการง่าย ๆ ก็คือเพิ่มคำสั่ง

  \thispagestyle{empty}

  เข้าไปหลังคำสั่ง \chapter{xxxx}

 3. จะเลื่อน section หรือ subsection ไปทางด้านขวาตามต้องการได้อย่างไร
  ถ้าไม่ต้องการแก้ book.cls สามารถเพิ่มโค้ดเหล่านี้ไว้ก่อนหน้า \begin{document}

  \makeatletter
  \renewcommand\section{\@startsection{section}{1}{\z@}%
   {-3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
   {2.3ex \@plus .2ex}%
   {\normalfont\Large\bfseries\hspace{1in}}}
  \renewcommand\subsection{\@startsection{subsection}{2}{\z@}%
   {-3.25ex\@plus -1ex \@minus -.2ex}%
   {1.5ex \@plus .2ex}%
   {\normalfont\large\bfseries\hspace{2in}}}
  \makeatother

  ตรงตัวหนังสือสีแดง ผู้ใช้สามารถแก้ไขระยะได้ ในที่นี้ in คือ นิ้ว

  หรือจะใช้แพ็กเกจ sectsty ก็ได้  ซึ่งจะสะดวกมากกว่า โดยการเพิ่มตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้ลงไปก่อนหน้า \begin{document}

  \usepackage{sectsty}
  
  \chapterfont{\centering}    % จัดบทที่ให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
  \sectionfont{\indent}      % จัด section ให้เว้นหนึ่งย่อหน้า
                  % หรืออาจจะใช้ \hspace{} แทนก็ได้
  \subsectionfont{\indent\indent} % สำหรับ subsection
  \subsubsectionfont{\indent\indent\indent}
  \paragraphfont{\indent}
  \subparagraphfont{\indent\indent}
  \minisecfont{\indent\indent\indent\indent}
 4. xxx

4 comments on “รวมคำถามเกี่ยวกับ Chapter, section ฯลฯ

 1. รบกวนสอบถาม
  1. เรื่องการเลื่อน section และ sub section ไปทางขวาแล้ว จะมีผลกระทบต่อ TOC หรือเปล่าครับ

  2. สอบถามเรื่อง TOC หากต้องการแก้ไขให้ TOC ขึ้นต้นเป็น Chapter 1. xxxx แทนที่จะเป็น
  Chapter
  1. xxxx
  2. xxxx
  ได้อย่างไรบ้างครับ

  • ไม่น่าจะมีครับ

   เรื่อง บทที่ ให้ดูในเรื่องวุ่น ๆ เกี่ยวกับสารบัญนะครับ มีคำตอบนี้อยู่แล้ว

 2. Pingback: ทำรายงานด้วย XeLaTeX จาก MacTeX « Ratanawanno

 3. รบกวนสอบถามหน่อยครับ
  ผมดีผมทำเล่มวิทยานิพนธ์ กับ latex แต่พอทำแล้วมันจัดบาง paragraph ห่างกันไม่เท่ากัน มากเกินไปทำให้ดูไม่สวย ไม่ทราบว่าต้องเขียน code อะไรเพิ่มเพื่อให้เอกสารออกมาสม่ำเสมอสวยงานครับ

  ขอบคุณมาก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s