The Not So Short Introduction to LaTeX2e

หลาย ๆ คนอาจจะรู้ว่าผมได้ทำงานแปลหนังสือ The Not So Short Introduction to LaTeX2e
เพิ่มเติมจากผู้แปลคนเดิม ตอนแรกก็ว่าจะแปลเพิ่มเติม เอาไปเอามาก็เป็นการแปลใหม่ทั้งหมด โดย
ยึดรูปแบบคำแปลบางส่วน  ทำไมต้องแปลใหม่ทั้งหมด ก็เพราะผมไม่เคยอ่านหนังสือเล่มที่ว่าหรอก
และก็จริงอย่างที่คิดไว้ คือหนังสือมันไม่ได้ดีไม่เหมาะแม้กระทั้งผู้เริ่มต้นด้วยซ้ำ สิ่งที่ผมทำก็คืออ่าน
ไปแปลไป (ได้ความรู้ใหม่พอสมควร) โดยใช้เวลาแค่ช่วงเช้าของวันหยุด การทำเช่นนี้เป็นการยาก
ที่ผมจะแปลโดยใช้คำหรือรูปแบบเดิมของคุณจักรภาษณ์ อีกอย่างเนื้อหาได้ถูกเพิ่มเติมขึ้นมามาก
กว่าสองเท่า ทั้งในบทเดิมและบทใหม่  ถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าหนังสือฉบับแปลจะจบเมื่อไหร่

เท่าที่แปลได้สองบท พบว่าคงไม่มีผู้ใช้คนไทยคนไหนอ่านเฉพาะหนังสือเล่มนี้แล้วจะใช้งาน LaTeX
ได้ ไม่ว่าจะเป็นสำนวนของผู้เขียน เรื่องที่ผู้เขียนเน้นการใช้งานบนระบบ Unix และใช้
command  line เป็นหลัก หรือเรื่องที่ผู้เขียนพยายามเก็บรายละเอียดทุกอย่างทั้งปัจจุบันและใน
อดีต เรื่องนี้ทำให้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะปรับปรุงเนื้อหาอย่างไรดี เอาเป็นว่าคงจะแปลให้จบก่อนแล้ว
ค่อยว่ากัน ซึ่งด้วยความเร็วขนาดนี้คิดว่าอีกสามเดือนถึงจะจบเล่ม และใช้เวลาอีกเป็นเดือนกว่าจะส่ง
ให้ CTAN ได้

สำหรับผู้ที่รอ SWATH เวอร์ชันใหม่บนวินโดวส์นั้น ก็รอต่อไป…

The PracTeX Journal 2008, No. 1

TUG logo

The PracTeX Journal ฉบับเดือนเมษายน ปี 2008 ออกแล้ว ฉบับนี้มีเรื่อง
ที่น่าสนใจมาก ๆ อยู่สองเรื่อง เรื่องแรกคือเรื่อง Writing a thesis with
LaTeX ในบทความมีตัวอย่างการการปรับแต่งรูปแบบวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน
ที่น่าสนใจ นอกจากนั้นยังมีเอกสารอ้างอิงที่สามารถอ่านได้ในรูปแบบ pdf

ที่ควรอ่านอีกหลายเรื่องทีเดียว เรื่องที่สองเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับตาราง How do I
create math mode columns in tabular environments? ซึ่งมีการอธิบายการสร้างสิ่งแวด
ล้อมใหม่ ๆ ให้กับตาราง ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

MiKTeX 2.7 ออกแล้ว

MiKTeX 2.7 ตัวจริงออกแล้ว (วันนี้เอง) ก็โหลดตัวติดตั้งพื้นฐานมาใช้ได้เลยครับ
การเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ คือ

 1. เลิกสนับสนุน Windows 9x/Me/NT
 2. ยกเลิก command-line บางคำสั่ง (ไม่เคยใช้)
 3. มี command-line ใหม่ ๆ (ไม่เคยใช้)
 4. ผนวก XeTeX เข้ามา แถมมีตัวอย่างด้วย

  \documentclass{article}
  \usepackage{fontspec}
  \setmainfont{Arial}
  \begin{document}
  The quick brown fox jumps over the lazy dog.
  \textbf{The quick brown fox jumps over the lazy dog.}
  \emph{The quick brown fox jumps over the lazy dog.}
  \end{document}
  xelatex arialtest.tex

  สำหรับ pdf ไฟล์

 5. pdfTeX เวอร์ชัน 1.40.4
 6. MetaPost เวอร์ชัน 1.001 (เลิกใช้นานแล้ว)
 7. มีการปรับปรุง Yap สองจุด

โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเร็วขึ้นมาก ๆ นะครับ สงสัยคิดไปเอง