ทดสอบ MikTeX 2.9 + ฟอนต์ TH SarabunPSK

เป็นเรื่องฝากจากคุณ จักรี ครับ คุณจักรีแนะนำการใช้งาน MikTeX 2.9+XeTeX กับฟอนต์มาตรฐาน ซึ่งฟอนต์เหล่านี้นอกจากสวยแล้ว ยังสามารถใช้ได้ฟรีโดยไม่มีข้อผูกมัด โดยสามารถดาว์นโหลดได้จาก ฟอนต์.คอม และผมเข้าใจว่าในอนาคตฟอนต์เหล่านี้จะกลายเป็นมาตรฐานแทนฟอนต์ Angsana New ที่มีให้ใช้เฉพาะ Windows เท่านั้นครับ (ในทางกฏหมาย)

นอกจากฟอนต์จะฟรีแล้ว ฟอนต์เหล่านี้ยังเข้ากับมาตรฐานใหม่ ๆ แล้ว การใช้งานกัน XeTeX เท่าที่เห็นคือ

  1. การเว้นบรรทัดถูกต้องทันที
  2. การตัดคำดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
  3. ตัวหนา ตัวเอียง สามารถใช้ร่วมกับคำสั่งของ LaTeX ได้ทันที

วิธีการใช้งานตามที่คุณจักรีแนะนำมา ก็สามารถใช้ร่วมกับบรรณาธิกรณ์อย่าง TeXMaker ได้ทันทีครับ ดังนี้

% ------ Test MikTeX 2.9 + ฟอนต์  TH SarabunPSK
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage{xltxtra} 

\XeTeXlinebreaklocale "th"
\XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt   %

\setmainfont{TH SarabunPSK}
\title{ครม.สั่งหน่วยงานราชการ ใช้ 13 ฟอนต์ไทย  }
\author{ใครก็ไม่รู้}

\begin{document}
\maketitle
\section{ครม.เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการโละฟอนต์ต่างชาติ บังคับใช้ 13 ฟอนต์ไทยในงานราชการ
 ระบุป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์}
นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้หน่วย
งานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (สอซช.) หรือ SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทน
ฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลาย ไม่มีมาตรฐานในเอกสาร
ทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาด ลิขสิทธิ์
เช่น Angsana อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ด้วยเหตุดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาและมี
การประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์
เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิตัลและรูปแบบ ของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ
และลิขสิทธิ์ของบริษัทใด ๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อม
แจกจ่ายให้ กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13 ฟอนต์ ดังนี้
\end{document}

ลองใช้ดูกันนะครับ ได้ไม่ได้อย่างไรแจ้งมาด้วย

Monospace font for programming

ปกติจะใช้ courier new ซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้

courier new

ซึ่งจะเห็นว่ามีปัญหาหลายจุด ที่เห็นชัด ๆ และกวนใจเสมอ ๆ คือ ตัว l กับเลข 1 และตัว O กับเลข 0 ส่วนเรื่องความคมชัดบองตัวหนังสือก็พอใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไร  จริง ๆ แล้วหลาย ๆ คนคงจะรู้มานานแล้วว่า Microsoft ได้ออกแบบฟอนต์ใหม่เอาใจโปรแกรมเมอร์ซึ่งชื่อว่า Consolas ซึ่งกลายเป็นขวัญใจโปรแกรมเมอร์ในเวลาอันรวดเร็ว ดูได้จาก Top 10 Programming Fonts ตอนวิสต้าออกมาใหม่ ๆ  ก็ลองพยายามหาโหลดมาใช้กับ XP ดู ปรากฎว่าไม่ได้แจกฟรี มันมาพร้อมกับโปรแกรมเวอร์ชันหลัง ๆ ของ Microsoft เท่านั้น พึ่งมารู้เมื่อวานว่ามันฟรีแล้วสำหรับผู้ใช้วินโดวส์แท้ หน้าตามันเป็นดังนี้ครับ

consolas

คงจะเห็นความแตกต่างได้ดีนะครับ ที่ชัด ๆ คืออักษรตัวเล็กใหญ่ขึ้น ไม่มีปัญหาเรื่องเลข 1 กับตัว l เพราะหางของเลขหนึ่งจะยาวขึ้นมาอีกนิดหน่อย ส่วนเลข 0 กับตัว O ก็แยกกันสนิท นอกจากนั้นสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ ก็ดูคมชัดขึ้น ตัวเอียงก็ดีขึ้น ข้อดีที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้จะทำให้เขียน syntax ของ LaTeX ผิดน้อยลงอย่างมาก ๆ

ใครต้องการใช้ก็เข้า google หรือ bing ไปโหลดได้เลย

วิธีการทำให้ content ของ pdf แสดงภาษาไทย

ปัญหาจริง ๆ ของเรื่องนี้อยู่ที่่ unicode ซึ่งถ้าใช้ unicode LaTeX ก็จะไม่มีปัญหา แต่สำหรับเรา ๆ ก็ยังต้องใช้ LaTeX ปกติอยู่ ซึ่งวิธีแก้ก็มีคุณ Dohz (จำไม่ได้แล้ว) ทำเอาไว้นานแล้ว  แต่เว็บของเขาได้สาบสูญไปแล้ว ผมจึงอาสาเอาวิธีการมาลงให้นะครับ

\input{lthpuenc.def}
\input{lthenc2.def}
\usepackage[thai1]{inputenc}

เพิ่มรหัสต้นเข้าไปดังรายละเอียดข้างบนนะครับ สำหรับไฟล์ก็ไปโหลดได้จาก thaipdfcontent.zip ซึ่งก็แตกไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ใช้งานก็เป็นอันเสร็จเรื่องครับ ถ้าคอมไพล์ครั้งแรกแล้วไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจ ลองดูหลาย ๆ ครั้งเดี๋ยวได้เอง : )  ผลที่ได้ควรจะเป็นตามรูปข้างล่างนะครับ

pdfcontent

The LaTeX Font Catalogue – Front Page

Art Nouveau Initialen
Art Nouveau Initialen sample

จริง LaTeX มีฟอนต์ให้เลือกมากมาย มาเสียจนเลือกไม่ถูก แต่ต้องรู้ว่าอันไหน
หน้าตาเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง อยากรู้ก็ตามไปดูข้างล่าง

Link to The LaTeX Font Catalogue – Front Page

Free Math Fonts for TeX and LaTeX

เรื่อง Fonts เป็นเรื่องหนึ่งที่คนในวงการ LaTeX ไม่ค่อยเรื่องมากเท่าไหร่ อาจจะเป็น เพราะของที่มีให้มันสวยอยู่แล้วก็ได้ แต่ในการทำ screen presentation ทำ lecture notes รวมไปถึงการทำรายงานที่ต้องการความแตกต่าง Fonts เป็นสิ่งหนึ่งที่มักจะ เป็นตัวเลือกต้น ๆ ที่ต้องเปลี่ยนกัน สำหรับ Free Math Fonts นาย Stephen G. Hartke ได้แบ่งเวลาอันมีค่าทำไว้ให้ได้ เลือกอ่านเลือกใช้กัน ตามนี้ครับ

  1. A Survey of Free Math Fonts for TeX and LaTeX html version
  2. A Survey of Free Math Fonts for TeX and LaTeX pdf version

ตัวที่นาย Hartke ได้แนะนำให้ใช้ในการทำ Screen presentation ก็คือ Arev San. ซึ่ง คนทำก็ไม่ใช่ใครอื่น ก็คือนาย Hartke เอง ได้พัฒนาจากประสบการณ์ตรง ข้อเสียข้อ เดียวของ Font ชุดนี้คือเวลาเป็นหนังสือแล้วไม่สวย แต่เวลาขึ้นไปบน screen แล้วจะ เห็นชัดเจนดีแม้ในระยะไกล