ใส่กรอบให้หน้ากระดาษด้วย fancybox


เป็นของฝากจากคุณสุขุมครับ ผมรับมาเขียนขยายความให้อีกที

การใส่กรอบให้หน้ากระดาษนั้นมีประโยชน์ในหลาย ๆ กรณีครับ นอกจากจะใช้ตกแต่งหน้ากระดาษแล้วยังใช้ในการตรวจดูระยะของหน้ากระดาษได้อีกด้วย ในการใส่กรอบให้หน้ากระดาษนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ตามวิธีที่คุณสุขุมแนะนำมาน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด โดยการใช้แพ็กเกจ facybox ซึ่งแพ็กเกจนี้ใช้ความสามารถในการสร้างกรอบของ LaTeX ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น fbox, shadowbox, ovalbox และ Ovalbox

จากตัวอย่างในรูปข้างบน จะเห็นว่ามีการใส่กรอบแบบ Oval และ shadowbox จากตัวอย่างในรูปจะเห็นว่าเราสามารถใส่กรอบให้กับหน้ากระดาษปกติเป็นแบบ oval และยังใส่กรอบสี่เหลี่ยมแบบมีเงาครอบเนื้อความอีก (กรอบสี่เหลี่ยมด้านในใส่เพื่อให้ดูความสามารถของ fancybox ปกติจะไม่ใส่กรอบซ้อนกรอบแบบนี้) ในการใส่กรอบในนั้นทำโดยใช้คำสั่ง

\fancypage{\shadowbox}{}
\setlength{\fboxsep}{0.5cm}

หลังจากคำสั่ง \begin{document} แล้ว ซึ่ง \fancypage{\shadowbox}{} ใช้เพื่อให้ใส่กรอบ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็น \fbox , \ovalbox หรือ \Ovalbox ก็ได้

สำหรับกรอบนอกนั้นเป็นการวางกรอบไว้ที่ใด ๆ ก็ได้ในหน้ากระดาษ โดยทำได้ด้วยคำสั่ง

\fancyput(3.45in,-4.7in){\setlength{\unitlength}{1in}\fancyoval(7.5,9.5)}

ซึ่งตัวเลือก (3.45in,-4.7in) คือการเลื่อนขอบล่างซ้ายของกรอบจากจุดกึ่งกลางหน้ากระดาษ อย่างในกรณีคือเลื่อนจุดล่างซ้ายของกรอบ ไปทางซ้าย 3.45 นิ้ว และลงข้างล่าง 4.7 นิ้ว ค่าเหล่านี้ต้องตั้งเองครับ ขึ้นกับขนาดของกรอบที่จะเลือก ส่วนตัวเลือกถัดมาใน {} โดยที่เราต้องกำหนดหน่วยให้คำสั่ง \fancyoval ก่อน โดยใช้คำสั่ง \setlength{\unitlength}{1in} ซึ่งหลังจากคำสั่งนี้ตัวเลข 1 ก็จะหมายถึง 1 นิ้ว ดังนั้นก็เดากันได้ว่า \fancyoval(7.5,9.5) คือการสร้างกรอบขนาดกว้าง 7.5 นิ้ว ยาว 9.5 นิ้ว

คำสั่งข้างบนสามารถสรุปได้ดังนี้ครับ สร้างกรอบแบบ oval โดยให้มุมล่างซ้ายอยู่ที่ตำแหน่ง (3.45,-4.7) นิ้ว จากจุดศูนย์กลาง โดยตัวกรอบมีขนาดกว้าง 7.5 นิ้ว และยาว 9.5 นิ้ว

รายละเอียดการใช้งานสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากคู่มือของแพ็กเกจครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s