ตัวเลือกสำหรับ Xming สำหรับ coLinux


พอดีมีปัญหากับ keyboard ใน X application แก้อย่างไรก็ไม่หาย วิธีแก้ทำได้ง่าย ๆ คือตั้งค่าในไฟล์ .conf ของ coLinux โดยเพิ่มตัวเลือกต่าง ๆ เข้าไป ดังนี้

exec0="C:\Program Files\Xming\Xming.exe",":0 -dpi 96 -ac -clipboard -notrayicon -c -multiwindow -reset -terminate -unixkill -logfile Xming.log -xkblayout en -xkbvariant nodeadkeys"

ที่สำคัญ ๆ ก็คือ -xkblayout en กับ  -xkbvariant nodeadkeys

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s