มาฆ่า eps ให้ตายกันดีกว่า


ความจำเป็นในการใช้ format eps นั้นคืออะไรหรือ ฆ่ามันให้ตายซะ มันเป็นตัวปัญหาซะมากกว่า ไร้สาระถ้าจะคงไว้เพื่อ pstricks ยกเลิกซะแล้วหันไปพัฒนา pgf กันเถอะ ทำไมเราจะต้องทำแบบ xfig ที่จะต้องสร้างรูปแบบ eps หรือ pdf จากนั้นก็สร้าง LaTeX ไฟล์คร่อมมัน ทำไมเราไม่ทำทุกอย่างเป็นคำสั่งแบบ pgf

เลิกใช้ xfig กันเถอะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s