เก็บรายการเอกสารอ้างอิงด้วย CiteULike

CiteULike

ปกติผมเก็บเอกสารอ้างอิง (bibliography) โดย
เริ่มสะสมตั้งแต่เรียนปริญญาโท ช่วงประมาณ
ปี 2000 ตอนนั้นเอกสารในรูปแบบ pdf เริ่มแพร่
หลาย การเก็บเอกสารในรูปแบบ pdf นั้น ทำให้
ไม่ต้องพิมพ์ออกเป็นกระดาษ การค้นหาก็ทำง่าย ๆ ช่วงนั้นยังไม่มี Google Desktop ก็ใช้วิธีเก็บ
เอกสารเป็นชื่อรายงานเลย เวลาผ่านไปไม่นานอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือมีมากขึ้นจนเหลือเฟือ
ตั้งแต่เรียนปริญญาเอก ก็จะเก็บเอกสารทั้งสองรูปแบบคือ pdf แล้วก็พิมพ์เป็นกระดาษพกไว้ใส่
กระเป๋าเพื่ออ่านบนรถเมล์ รถไฟ ฯลฯ

การเก็บเอกสารในรูปแบบ pdf เมื่อก่อนก็เก็บดุ้น ๆ แต่ตัวรายการอ้างอิงเอกสารนั้นจะเก็บในรูป
ของ bibtex ซึ่งก็มีเครื่องมือหลายตัวฟรี ๆ ให้ใช้ตั้งแต่ปี 2000 โน่นแล้ว ปัจจุบันใช้อยู่ตัวเดียวคือ
JabRef ใช้ตั้งแต่เลขเวอร์ชัน 1 กว่า จนตอนนี้เป็น 2.4.2 ซึ่งใช้งานได้ง่ายมาก และก็ตรงตาม
ความต้องการทุกอย่าง แต่เมื่อเดือนก่อนมีโจทย์ที่ตั้งเองคือทำรายการอ้างอิงเอกสารของกลุ่ม 
(ที่ภาควิชาที่เรียนอยู่ใช้ Lotus Note เป็นตัวติดต่อกับผู้ใช้เพื่อทำรายการเอกสารอ้างอิง) โดยมี
ความต้องการดังนี้คือ

  1. ต้องฟรี
  2. การเพิ่มหรือลดรายการข้อมูลจะต้องสะดวก
  3. การค้น บทความ ปีที่พิมพ์ ผู้เขียน จะต้องสะดวก
  4. เป็นระบบสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน

เท่าที่ผมคิดได้คือไปหาที่เก็บเว็บไซท์ฟรีทีมีฐานข้อมูลให้ ตอนแรกก็ง่วนอยู่กับโปรแกรมสองตัว
คือ

  1. refbase  หน้าตาดี แถมแก้ไขง่าย ใช้อยู่หลายอาทิตย์เหมือนกัน
  2. Aigaion เหมือนตัวแรก แต่หน้าตาไม่ได้เรื่อง แต่เครื่องไม้เครื่องมือดีกว่าตัวแรก ใช้อยู่
    สองวัน เลิก

ทางออกที่ใช้ไปอีกสองสามอาทิตย์คือใช้ JabRef แปลงไฟล์ bibtex ไปเป็น HTML ซึ่งฟังก์ชัน
ที่ให้มาดีมาก มีระบบ search แถมทำอะไรต่าง ๆ ให้มากมาย สามารถแก้ไขตัวเลือกต่าง ๆ ได้
ด้วยถ้ารู้ HTML ผมโหลดตัว bibtex ขึ้นเว็บไปด้วยเพื่อใช้ในการแก้ไขในสถานที่ต่าง ๆ ได้

ทางเลือกดังกล่าวค่อนข้างดี ง่าย แต่ผมต้องเป็นคนดูแล ซึ่งไม่ดี ระบบที่ดีควรจะมีคนดูแลให้ เราควรมีหน้าที่เพิ่มหรือลดข้อมูลเท่านั้น
จริง ๆ แล้วผมรู้จักพวก 2collab, CiteULike หรือ Zotero มานาน
แล้ว เคยใช้ Zotero อยู่สองสามครั้ง ไม่ชอบเอาเสียเลย ส่วนสอง
ตัวแรกก็ไม่รู้จะใช้ทำไม ในเรื่องเอกสารอ้างอิงถ้าไม่มีการอ่านแล้ว
จะอ้างอิงได้อย่างไร ระบบออนไลน์จึงเป็นเรื่องไร้สาระมากสำหรับ
ผมตอนนั้น แต่พอผมต้องทำระบบเอกสารอ้างอิงให้กลุ่ม และผมขี้เกียจดูแลเอง ผมเลยต้องลอง
ใช้โปรแกรมพวกนี้ซักตั้ง ซึ่งโชคดีที่เริ่มที่ CiteULike ซึ่งมีทุกอย่างที่ต้องการให้พร้อม

การใช้ CiteULike เพื่องานในรูปแบบข้างต้นทำได้ง่ายมาก ๆ เริ่มจากสร้าง Group ของ
CiteULike
ก่อน กำหนดสิทธิการใช้ต่าง ๆ ตามชอบใจ จากนั้นผมก็แค่โหลด bibtex ไฟล์ที่มี
อยู่ขึ้นไปเท่านั้น ผมก็จะได้เว็บไซท์ที่แสดงรายการเอกสารอ้างอิงที่ผมต้องการ การเข้าไปแก้ไข
ก็แค่ login แล้วก็แก้ จะโหลด bibtex ไฟล์มาเก็บไว้ที่เครื่องก็ได้ ใช้ unicode ก็ได้ (สำหรับ
ภาษาไทยมีการอ้างตารางฟอนต์ผิดหลายตัวเหมือนกัน) ที่สำคัญคือระบบ tag ซึ่งสร้างรายการ
อัตโนมัติให้เช่น ชื่อผู้เขียน คำสำคัญ ฯลฯ ทำให้เราสามารถคนเอกสารตามต้องการได้ง่ายดาย
ถ้าไม่ชอบใจก็มีระบบค้นข้อมูลที่เยี่ยมยอดให้ นอกจากนั้นการเพิ่มรายการเราสามารถเพิ่มโดย
เพิ่มรายการใน Jabref แล้วโหลดขึ้นไป update รายการได้

สรุปไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรให้ยุ่งยากครับ CiteULike ดีพอตามความต้องการแล้ว ตัวอื่นก็ไม่
จำเป็นต้องไปฝึกใช้ให้เสียเวลา