ในที่สุดเขาก็ทำ


ท่ากลางอุณหภูมิการเมืองอันร้อนระอุที่เมืองไทย กับอุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วของฮัมบวร์ก
ผมแทบจะกลั้นน้ำตาไม่อยู่เมื่อพบว่า นาย Henrik Skov Midtiby ได้เสียสละเวลาสร้างชุดคำสั่งเสริม
ที่ชื่อว่า todonotes 

มันเป็นชุดคำสั่งเสริมที่ทำให้คุณสามารถแทรกโน้ตลงในเอกสารของคุณได้ ต่างกับการเพิ่มโน้ตใน
เอกสาร pdf เพราะนี่เป็นโน้ตสำหรับผู้เขียนเวลาพิมพ์งานหรือเอาแฟ้มข้อมูล pdf ติดตัวไปอ่านยังที่
ต่าง ๆ โดยปกติแล้ววิธีการของผมจะแทรกตัวอักษรสีเข้าไปยังเอกสาร แต่มันไม่ค่อยจะได้ผลเท่า
ไหร่นัก เพราะมันเห็นไม่ชัดถ้าไม่อ่านละเอียด

นอกจากนั้นยังมี todo list อีก …

ไว้จะมาเขียนรายละเอียดอีกทีนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s