TeXnicCenter ฟื้น


Tino Weinkauf

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมาทาง TeXnicCenter.org ได้
ประกาศความเคลื่อนไหว  พร้อมด้วยการเปิดตัว TeXnicCenter
1 beta 7.50
หลังจากหยุดการเคลื่อนไหวไป 2 ปีเต็ม ด้วย
ระยะเวลานานขนาดนี้นั้นแน่นอนทุกอย่างหยุดหมด เข้าใจว่า
คนฝั่งนี้หนีไปหมดแล้ว (มีการอ้างว่ามีคนดาวน์โหลดสี่หมื่นคน
ต่อเดือน) เพียงแต่ว่าบรรณาธิกรณ์ตัวนี้ยังคงมีอนาคตอยู่บ้าง
เพราะได้ผู้ดูแลคนใหม่คือนาย Tino Weinkauf ซึ่งนอกจากความรู้สูงแล้วยังดูมีความเป็น
ศิลปินอยู่มาก นับเป็นแนวโน้มที่ดี

จากการที่ได้ลองเวอร์ชันล่าสุดนั้น ดูเหมือนยังห่างไกลจากบรรณาธิกรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น
ใช้งาน LaTeX อยู่ไกลโขทีเดียว จะว่าเป็นเพราะตัวโปรแกรมทำโดยคนเยอรมันเพื่อคน
เยอรมันก็คงใช้ และไม่ต้องห่วงเลยครับ ว่าจะมีคู่มือแบบละเอียดยิบอ่านสามวันไม่จบและ
ไม่เข้าใจให้ด้วย เอาใจช่วยครับ

 

Advertisements

One comment on “TeXnicCenter ฟื้น

  1. Pingback: TeXnicCenter ! « Thai LaTeX and MATLAB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s