ใส่ไฟล์ Flash ลงในเอกสาร PDF


สมมติว่าคุณสร้างเอกสาร pdf ด้วย LaTeX และสร้างไฟล์ swf เป็น ให้ใช้แพ็กเกจ movie15 แล้ว
เมื่ออยากใส่ไฟล์ swf ตรงไหนก็ทำอย่างข้างล่าง ง่ายมาก

\begin{figure}[ht]
   \includemovie[
     poster,
     text={\small(Separable with Fminsearch)}
   ]{7cm}{7cm}{test.swf}
\end{figure}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s