Numerical Differentiation with MATLAB

ช่วงนี้กำลังกลุ้มใจมาก เพราะต้องหา Jacobian ของ Spline ปัญหาคือมันไม่สามารถหาเชิง
วิเคราะห์ได้ จำเป็นต้องหาเชิงเลขบน MATLAB เพราะต้องการหาจุดตรึงของ Spline ที่เหมาะ
สมที่สุด

ทางเลือกหนึ่งคือใช้ฟังก์ชัน fndir ซึ่งมากับ Spline Toolbox อันนี้ไม่ค่อยอยากใช้นักเพราะว่า
เครื่องที่บ้านไม่มี Toolbox อันนี้ (เวอร์ชันนักเรียน) ต้องไปใช้ที่ห้องทำงาน อีกทางเลือกหนึ่ง
ดูเป็นเรื่องทั่วไปกว่า โดยการใช้ Automatic Numerical Differentiation ของคุณ John
 D’Errico ซึ่งยังไม่รู้ว่าดีแค่ไหน

ตัวผมเองไม่ได้สนใจศึกษาเรื่อง Numerical Computing เลย จนหลัง ๆ อ่านมากชักจะชอบ
ไปเจอบทเรียน Numerical Methods in Mechanics ของ Lund University ก็ขอจดไว้
หน่อย รหัสต้นข้างล่างนี้ลอกมาแปะไว้เลย ตัวฟังก์ชันชื่อ jacobian ก็ควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะ
ไปซ้ำกับ jacobian แบบ symbolic ของ MATLAB เค้า

function [J]=jacobian(func,x)
% computes the Jacobian of a function
n=length(x);
fx=feval(func,x);                                         %บรรทัดนี้คือการคำนวณค่าฟังก์ชันที่ x
eps=1.e-8; % could be made better
xperturb=x;
for i=1:n
   xperturb(i)=xperturb(i)+eps;
   J(:,i)=(feval(func,xperturb)-fx)/eps;     %อันนี้คือการหาค่าอนุพันธ์
   xperturb(i)=x(i);
end;

 

น่าสนุกดีเหมือนกัน

ใส่ไฟล์ Flash ลงในเอกสาร PDF

สมมติว่าคุณสร้างเอกสาร pdf ด้วย LaTeX และสร้างไฟล์ swf เป็น ให้ใช้แพ็กเกจ movie15 แล้ว
เมื่ออยากใส่ไฟล์ swf ตรงไหนก็ทำอย่างข้างล่าง ง่ายมาก

\begin{figure}[ht]
   \includemovie[
     poster,
     text={\small(Separable with Fminsearch)}
   ]{7cm}{7cm}{test.swf}
\end{figure}

The Not So Short Introduction to LaTeX2e

หลาย ๆ คนอาจจะรู้ว่าผมได้ทำงานแปลหนังสือ The Not So Short Introduction to LaTeX2e
เพิ่มเติมจากผู้แปลคนเดิม ตอนแรกก็ว่าจะแปลเพิ่มเติม เอาไปเอามาก็เป็นการแปลใหม่ทั้งหมด โดย
ยึดรูปแบบคำแปลบางส่วน  ทำไมต้องแปลใหม่ทั้งหมด ก็เพราะผมไม่เคยอ่านหนังสือเล่มที่ว่าหรอก
และก็จริงอย่างที่คิดไว้ คือหนังสือมันไม่ได้ดีไม่เหมาะแม้กระทั้งผู้เริ่มต้นด้วยซ้ำ สิ่งที่ผมทำก็คืออ่าน
ไปแปลไป (ได้ความรู้ใหม่พอสมควร) โดยใช้เวลาแค่ช่วงเช้าของวันหยุด การทำเช่นนี้เป็นการยาก
ที่ผมจะแปลโดยใช้คำหรือรูปแบบเดิมของคุณจักรภาษณ์ อีกอย่างเนื้อหาได้ถูกเพิ่มเติมขึ้นมามาก
กว่าสองเท่า ทั้งในบทเดิมและบทใหม่  ถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าหนังสือฉบับแปลจะจบเมื่อไหร่

เท่าที่แปลได้สองบท พบว่าคงไม่มีผู้ใช้คนไทยคนไหนอ่านเฉพาะหนังสือเล่มนี้แล้วจะใช้งาน LaTeX
ได้ ไม่ว่าจะเป็นสำนวนของผู้เขียน เรื่องที่ผู้เขียนเน้นการใช้งานบนระบบ Unix และใช้
command  line เป็นหลัก หรือเรื่องที่ผู้เขียนพยายามเก็บรายละเอียดทุกอย่างทั้งปัจจุบันและใน
อดีต เรื่องนี้ทำให้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะปรับปรุงเนื้อหาอย่างไรดี เอาเป็นว่าคงจะแปลให้จบก่อนแล้ว
ค่อยว่ากัน ซึ่งด้วยความเร็วขนาดนี้คิดว่าอีกสามเดือนถึงจะจบเล่ม และใช้เวลาอีกเป็นเดือนกว่าจะส่ง
ให้ CTAN ได้

สำหรับผู้ที่รอ SWATH เวอร์ชันใหม่บนวินโดวส์นั้น ก็รอต่อไป…