ผนวก graph papers กับ documents


ใน LaTeX นั้นเราสามารถสร้างกระดาษกราฟผนวกเข้าไปกับเอกสารได้ไม่ยากนัก โดยใช้คำสั่ง

\setlength{\unitlength}{dem}
\begin{picture}(x_dimen,y_dimem)(x_offset,y_offset)
\graphpaper[num](x,y)(lx,ly)
\end{picture}

ซึ่งมากับแพ็กเกจ graphpap

เช่นถ้าต้องการสร้างกราฟสูง 5cm ยาว 5cm และวาดเส้นทุก ๆ 5mm ก็ใช้คำสั่ง

\setlength{\unitlength}{1mm}
\begin{picture}(100,100)
\graphpaper[5](0,0)(50,50)
\end{picture}

graph

ก็จะได้กระดาษกราฟตามต้องการ (รูปที่เห็นใหญ่กว่ารูปจริง)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s