ผนวก graph papers กับ documents

ใน LaTeX นั้นเราสามารถสร้างกระดาษกราฟผนวกเข้าไปกับเอกสารได้ไม่ยากนัก โดยใช้คำสั่ง

\setlength{\unitlength}{dem}
\begin{picture}(x_dimen,y_dimem)(x_offset,y_offset)
\graphpaper[num](x,y)(lx,ly)
\end{picture}

ซึ่งมากับแพ็กเกจ graphpap

เช่นถ้าต้องการสร้างกราฟสูง 5cm ยาว 5cm และวาดเส้นทุก ๆ 5mm ก็ใช้คำสั่ง

\setlength{\unitlength}{1mm}
\begin{picture}(100,100)
\graphpaper[5](0,0)(50,50)
\end{picture}

graph

ก็จะได้กระดาษกราฟตามต้องการ (รูปที่เห็นใหญ่กว่ารูปจริง)

Two languages in one document

หลายคนเมื่อใช้แพ็กเกจ thailatex

\usepackage[english, thai]{babel}

จะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม บางครั้งเราต้องการแสดงผลเป็นสองภาษาเช่นในหน้าบทคัดย่อ กับ
หน้า Abstract เป็นต้น

ถ้าใครเคยลองก็จะพบว่าลำดับของการใส่ภาษานั้นมีความสำคัญ เช่น ถ้าเราใส่ thai ไว้ข้างหลัง
english ทุกอย่างก็จะเป็นภาษาไทย ทุกอย่างในที่นี้คือเวลาใส่ caption ที่รูปภาพก็จะได้คำว่า
รูปที่ 1: แทนที่จะเป็น Figure 1: ปกติแล้วปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะไม่มีใครจะทำแบบนี้คือ
เอกสารเดียวแต่มีสองรูปแบบ แต่บางครั้งมันจำเป็นดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ร่ายมาซะยาว วิธีแก้ปัญหานี้ง่ายมากครับ ให้ใช้คำสั่ง

\selectlanguage{xxxx}

เลือกภาษาที่คุณต้องการ แค่นั้นทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่คุณปรารถณา

Subordinate numbering sequences

ในบางครั้งในการเขียนสมการเราก็ต้องการจัดกลุ่มของสมการเช่น 1a 1b … 1e แทนที่จะเรียง
แบบ 1 2 … 5 ซึ่งแบบแรกจะสามารถสื่อสารได้ดีกว่าว่าเป็นสมการเรื่องเดียวกัน ปกติก็ไม่เคย
ใช้หรือคิดจะใช้นะครับ พอดีเห็นคำค้นเรื่องนี้ก็เลยสนใจ พอค้น google ก็มีคนแนะนำว่าใน
package amsmath นั้นมีชุดคำสั่งนี้ให้อยู่แล้ว แถมยังบอกหน้าให้เสร็จสรรพว่าหน้า 10 พอเข้า
ไปก็ลองทำตามที่คู่มือบอก ปรากฏว่าไม่ได้ ก็ไม่ยากครับไปค้น google อีกรอบได้วิธีทำที่
ละเอียดกว่าที่ wikibooks ซึ่งมีวิธีการดังนี้นะครับ

\begin{subequations}
\begin{gather}
a x + b = 0 \\
a x^2 + b x + c = 0 \\
a x^3 + b x^2 + c x + d = 0
\end{gather}
\end{subequations}

ไปลองดูกันเองนะครับ
ถ้าต้องการ 1ก 2ข … ก็ต้องลงแพ็กเกจภาษาไทยก่อนแล้วก็ทำตามนี้นะครับ

\begin{subequations}
\renewcommand{\theequation}{\theparentequation
\thaialph{equation}}
\begin{gather}
a x + b = 0 \\
a x^2 + b x + c = 0 \\
a x^3 + b x^2 + c x + d = 0
\end{gather}
\end{subequations}

โดยการแปลงตัวเลขให้เป็นภาษาไทย โดยใช้คำสั่ง \thaialph{equation} ก็จะได้หน้าตาดังรูป
ข้างล่างนี้

thaieqn

ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในการเขียนเอกสารภาษาไทยบ้างนะครับ

Posters with LaTeX

วันหน้าอาจจะต้องใช้ จดไว้ links ไว้ก่อน

  1. Making big posters in straight LaTeX
  2. LaTeX DIN A0 Poster Style
  3. Latex Poster Template
  4. LaTeX Template for Conference Posters

ทั้งสี่อันไม่รู้ความสามารถเป็นอย่างไรบ้าง แต่ดูแนวโน้มแล้วเหมาะกับแนวคิดของที่ภาควิชาฯ
อนึ่งการประชุมวิชาการเริ่มมีการใช้การแสดงผลงานแบบ interactive โดยใช้ Poster ซึ่งไม่ได้
เป็นการแบ่งระดับของประชุมวิชาการแต่อย่างใด