สร้างกรอบง่าย ๆ ด้วย ascmac.sty


นั่งหาเอกสารอยู่เผอิญไปเจอเว็บนักศึกษาญี่ปุ่น Nam’s Home Page ดังไปเจอ
.sty ไฟล์ สำหรับสร้างกรอบแบบง่าย ๆ มีชื่อว่า ascmac.sty ความสามารถน่าใช้
ทีเดียว แต่ก่อนอื่นหลังจากโหลดมาแล้วให้ลบบรรทัดนี้ออกก่อน

\font\@ascgrp=ascgrp

เข้าใจว่าเป็นการเขียนขึ้นเพื่อให้คนญี่ปุ่นใช้

itembox1

ซึ่งการสร้างกรอบแบบข้างบนใช้คำสั่งง่าย ๆ แค่

\begin{itembox}[l]{Test}
Test itembox
\end{itembox}

ซึ่งจะเห็นว่าง่ายมาก จะย้ายตัวหนังสือที่กรอบก็เปลี่ยนจาก l ไปเป็น c หรือ r เท่านั้น
เอง

นอกจากนี้ยัง environment อื่น ๆ อีกสามแบบคือ screen boxnote และ shadebox
ในกรณีของ boxnote นั้นต้องลงฟอนต์ตัวใหม่บางตัวด้วย จึงไม่แนะนำให้ใช้ ถ้าใช้
ก็ต้องเหนื่อย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s