ความหมายของคำว่า affine


คำว่า affine ถูกใช้บ่อยมาก ๆ ในคณิตศาสตร์ เช่น affine function ฯลฯ ผมออกจะ
มีปัญหานะกับเรื่องพวกนี้เพราะคำจำกัดความของคำศัพท์พวกนี้ถ้าไม่เข้าใจก็เอาไป
ใช้ไม่ได้

ปัญหาที่ผมมักเจอก็เสมอก็คือเราใช้คำศัพท์พวกนี้โดยไม่เข้าใจความหมายในสาขา
นั้น ๆ ที่พึ่งเดียวที่เด็กไทยมีอยู่คือ ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน แต่ขอโทษครับ
มีแค่ศัพท์บัญญัติแต่ไม่บรรจุความหมาย จึงมีประโยชน์สำหรับผู้พยายามแปลหนังสือ
เท่านั้น ตัวอย่างการค้นคำว่า affine ในพจนานุกรมศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน

affine – การเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพันธ์ สาขาธรณีวิทยา

affine – สัมพรรค สาขาคณิตศาสตร์

อันแรกไม่ดีนะครับ เพราะยาว อันที่สองดีแต่มันคืออะไรวะ

อย่างนี้เด็กที่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษ แล้วเจอคำศัพท์เหล่านี้จากหนังสือขั้นสูงแล้ว
ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่อธิบายความหมายของศัพท์ที่รู้กันทั่วไปของประเทศที่ใช้ภาษา
อังกฤษมาก เด็กไทยต้องทำอย่างไรครับ ค้นคว้าเองว่าคำนี้หมายความว่าอะไร (ในรูป
แบบที่เข้าใจง่าย ๆ ได้ใจความ) คำตอบคือเสียเวลามาก ๆ แล้วไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้
ถูกต้อง (การถามคำถามพื้นฐานเหล่านี้ สังคมไทยจะมองในลักษณะที่ไม่ดี เช่น ถาม
จุกจิก ถามโง่ ๆ รบกวนการสอนโดยใช่เหตุ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการปรับตัว
และเปลี่ยนทัศนคติไม่ใช่สั่งปุ๊บก็ทำได้ ลองดูการประชุมวิชาการไทย ๆ ก็ได้ครับ พวก
ครูอาจารย์เองก็นั่งแถวสามเว้นไว้สองแถว แล้วไม่ค่อยจะถาม คนถามก็หน้าเดิม ๆ
เป็นต้น)

มาดูพจนานุกรมทั่วไป

affine – บุคคลที่เกี่ยวดองกันด้วยการแต่งงาน

affine – ลอกเลียน, เลียนแบบ

เห็นแล้วใช่ไหมว่าพจนานุกรมเฉพาะทางสำคัญแค่ไหน

จาก wiki

Adjective

affine

  1. (mathematics) Assigning finite values to finite quantities.
  2. (mathematics) Describing a function expressible as f(x)=ax+b (which is not linear, but is similar).
  3. Of or pertaining to a transformation that maps parallel lines to parallel lines and finite points to finite points.

เห็นความหมายที่สองไหมครับ ชัดเจนดีมาก ๆ แปลให้ได้ใจความก็คือ ฟังก์ชันเชิง
เส้น (linear function) บวกด้วยค่าคงที่ นั่นเอง

3 comments on “ความหมายของคำว่า affine

  1. ผมพึ่งอ่าน paperมา เจอคำว่า non affine model ก็งงไปเหมือนกัน ตอนแรกนึกว่าโมเดลที่จำลองไม่ได้ แต่ดูจากความหมายข้างบนแล้วน่าจะแปลว่า affine น่าจะแปลตามความหมายทางคณิตศาสตร์อันที่สอง

  2. ของผมเจอ certain affinely symmetry numerical integration formulae คำ affine ในที่นี้ ไม่แน่ใจว่าแปลความหมายที่สองได้มั้ยน่ะครับ (เคยเจอแบบความหมายที่สองในวิชา Optimization อยู่)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s