LyX – The Document Processor


จริง ๆ แล้วผมเคยใช้มันมาตั้งแต่ 7 ปีที่แล้วนะ ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะดีขึ้นขนาดนี้
หลังจากได้ลองใช้เวอร์ชัน 1.52 พอว่าบรรณาธิกรณ์ตัวนี้อนาคตสดใสแน่นอน ไว้จะ
เขียนวิธีการใช้สำหรับผู้ใช้คนไทย รวมถึงแปลคู่มือด้วยครับ

LyX – The Document Processor

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s