ว่าด้วยเรื่อง Itemize, … อาจจะมีหลายตอน


ปกติ environment ชุดนี้ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ ก็ใช้ไปส่วนใหญ่ก็ใช้อยู่สองแบบ
คือ itemize กับ enumerate โดยถ้าต้องการเปลี่ยน Bullets ก็ใช้วิธีรวบรัดตัดความ
โดยสั่งด้วยคำสั่ง \item[1)] เป็นต้น จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามตอนหลังเริ่มขี้เกียจ ก็
เลยเปลี่ยนมาใช้คำสั่ง

\renewcommand{\labelenumi}{ \alph{enumi}) }
\renewcommand{\labelenumi}{\Roman{enumi})}

ถ้าอยากได้ภาษาไทยก็

\renewcommand{\labelenumi}{\thaialph{enumi})}
ไอ้วงเล็บที่ใส่เข้าไปข้างหลังอาจจะมีคำเตื่อนจาก texteditor
นะครับว่าไม่ได้เปิดวงเล็บ ก็ข้ามไป

ซึ่งถ้าใส่ภายใน environment มันก็จะเปลี่ยนเป็นที ๆ ไป จะเปลี่ยนสีหรือใส่อักขระ
แปลก ๆ ก็คงคิดออกว่าจะทำอย่างไร และถ้าเป็น itemize ก็เปลี่ยนจาก \labelenumi
ไปเป็น \labelitemi ได้ตัว i ข้างหลังเป็นเลขโรมันที่บอกระดับของ item นะครับ ข้อมูล
ตรงนี้หาได้ทั่วไปในเอกสารเบื้องต้น

อีก environment หนึ่งที่ดีแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ก็คือ description

ตามรูปจะเห็นว่าถ้าเราต้องการคำอธิบายยาว ๆ และเน้นเป็นตัวหนา การใช้
description จะให้ประสิทธิภาพที่ดีมาก (แต่ใช้กับ ieeeconf, ieeetran ไม่ได้นะครับ
ถ้าใช้กับสองตัวนั้น ให้ดูเอกสารที่มาด้วยกันเอา) อีก environment ที่น่าสนใจแต่
ใช้ยากหน่อย ก็คือ list

\newcounter{lcount}

\begin{list}{Step-\Roman{lcount}:}
{\usecounter{lcount}
\setlength{\rightmargin}{\leftmargin}}
\item Very long description. It should be tested also for two lines case.
\item Event longer. It should be tested also for two lines case.
\end{list}

ก็ตามรหัสข้างบน เราจะได้ item แบบ Step-I:, Step-II ซึ่งมีประโยชน์มาก ทั้งหมดนี้ไม่
ได้คิดค้นเองแต่เอามาจาก List-Making Enviroments ลองไปใช้ดูนะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s