เอกสารที่มีไว้แสดงความสามารถของ Beamer


เอกสารนี้จัดทำโดยคุณ Ki-Joo Kim ไม่มีอะไรแค่จดเอาไว้กันลืม 

beamer_guide.pdf (application/pdf Object)

Advertisements

2 comments on “เอกสารที่มีไว้แสดงความสามารถของ Beamer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s