"two column equation"

 มีคนค้นคำนี้ เข้าใจว่ามีปัญหา วิธีการทำ two column equation นั้นไม่ยากครับ
ใช้ amsmath.sty ดังนี้ครับ

\usepackage{amsmath}

\begin{align*}
     \int^\infty_0 xdx &= 0    & x^2 + y^2   &= z^2\\
     \frac{dx^2}{dx}    &= 2x  & \text{ha ha} & 
\end{align*}

ซึ่งจะได้ผลตามรูปข้างล่าง latex

จริง ๆ มีวิธีอื่นอีก แต่คิดว่าวิธีนี้ดีและง่ายที่สุด วิธีอื่น ๆ ที่ง่ายดีก็ใช้ array เป็นต้นครับ

M4 Circuit Macros กับ TikZ

ปัจจุบันผู้ที่ต้องวาดรูปงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และใช้โปรแกรมจำพวก Xfig,
Ipe, LaTeXDraw, TpX รวมไปถึง M4 Circuit Macros ก็น่าจะสังเกตได้ว่า
โปรแกรมเหล่านี้ได้เพิ่มตัวเลือกให้เก็บรูปภาพในรูปแบบของ TikZ ที่เป็นส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ของ pgf

ผมเคยถกปัญหานี้กับเพื่อนว่าทำไมเขาถึงต้องใช้ Xfig ทำไมไม่แปลงรูปภาพเป็น
eps ไปเลย ซึ่งใช้งานง่ายกว่า การแปลงรูปภาพ eps ไปเป็น pdf นั้นไม่เป็นปัญหา
อะไรเลย เพราะ epstopdf ก็มากับ MiKTeX อยู่แล้ว ข้อสรุปก็คือการใช้รูปภาพแบบ
eps นั้นมันตายตัว กล่าวคือในเอกสารถ้ามีการเปลี่ยนฟอนต์ ฟอนต์ของรูปภาพมันจะ
ไม่เปลี่ยนไปด้วย ซึ่งไม่ใช้เรื่องที่ดีสำหรับเอกสารคุณภาพ โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่า
มันไม่บ่อยที่เราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนฟอนต์ เมื่อต้องการเปลี่ยนก็ค่อยมาเปลี่ยนตัว
\LaTeX ที่ใช้สร้างรูปภาพเอา แต่จากแนวโน้มข้างบนและการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ของ pgf ที่เวอร์ชันปัจจุบันได้ใส่ความสามารถทางคณิตศาสตร์เข้าไปด้วย
นั้นหมายความว่าเราจะได้ความสามารถที่ใกล้เคียงกับ Pstricks โดยไม่ต้องพึ่งตัว
ช่วยอย่าง gnuplot อีกต่อไป

ในกรณีที่ใช้ M4 Circuit Macros ก็ให้ใช้ตัวเลือก -p เพื่อให้ tex ไฟล์เก็บในรูป
แบบ TikZ เวลาจะแก้ไขปรับแต่งก็แก้จากไฟล์นั้น ๆ เอา เวลาใช้คู่กับ \LaTeX
ก็

\begin{figure}[htb]
\centering
\input xxx.tex
\end{figure}

เวลาเปลี่ยนฟอนต์ในเอกสาร ฟอนต์ในรูปภาพก็เปลี่ยนตาม สะดวกดีเหมือนกัน

 

ว่าด้วยเรื่อง Itemize, … อาจจะมีหลายตอน

ปกติ environment ชุดนี้ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ ก็ใช้ไปส่วนใหญ่ก็ใช้อยู่สองแบบ
คือ itemize กับ enumerate โดยถ้าต้องการเปลี่ยน Bullets ก็ใช้วิธีรวบรัดตัดความ
โดยสั่งด้วยคำสั่ง \item[1)] เป็นต้น จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามตอนหลังเริ่มขี้เกียจ ก็
เลยเปลี่ยนมาใช้คำสั่ง

\renewcommand{\labelenumi}{ \alph{enumi}) }
\renewcommand{\labelenumi}{\Roman{enumi})}

ถ้าอยากได้ภาษาไทยก็

\renewcommand{\labelenumi}{\thaialph{enumi})}
ไอ้วงเล็บที่ใส่เข้าไปข้างหลังอาจจะมีคำเตื่อนจาก texteditor
นะครับว่าไม่ได้เปิดวงเล็บ ก็ข้ามไป

ซึ่งถ้าใส่ภายใน environment มันก็จะเปลี่ยนเป็นที ๆ ไป จะเปลี่ยนสีหรือใส่อักขระ
แปลก ๆ ก็คงคิดออกว่าจะทำอย่างไร และถ้าเป็น itemize ก็เปลี่ยนจาก \labelenumi
ไปเป็น \labelitemi ได้ตัว i ข้างหลังเป็นเลขโรมันที่บอกระดับของ item นะครับ ข้อมูล
ตรงนี้หาได้ทั่วไปในเอกสารเบื้องต้น

อีก environment หนึ่งที่ดีแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ก็คือ description

ตามรูปจะเห็นว่าถ้าเราต้องการคำอธิบายยาว ๆ และเน้นเป็นตัวหนา การใช้
description จะให้ประสิทธิภาพที่ดีมาก (แต่ใช้กับ ieeeconf, ieeetran ไม่ได้นะครับ
ถ้าใช้กับสองตัวนั้น ให้ดูเอกสารที่มาด้วยกันเอา) อีก environment ที่น่าสนใจแต่
ใช้ยากหน่อย ก็คือ list

\newcounter{lcount}

\begin{list}{Step-\Roman{lcount}:}
{\usecounter{lcount}
\setlength{\rightmargin}{\leftmargin}}
\item Very long description. It should be tested also for two lines case.
\item Event longer. It should be tested also for two lines case.
\end{list}

ก็ตามรหัสข้างบน เราจะได้ item แบบ Step-I:, Step-II ซึ่งมีประโยชน์มาก ทั้งหมดนี้ไม่
ได้คิดค้นเองแต่เอามาจาก List-Making Enviroments ลองไปใช้ดูนะ