Dual headings in tabular columns

วันนี้เพื่อนมาถามว่า จะสร้างเส้นแทยงมุมในตารางทำอย่างไร (ดูรูป)

ซึ่งมีความจำเป็นในการนำเสนอรูปแบบข้อมูลบางประเภท น่าแปลกใจที่ชาว \LaTeX
นั้นไม่ได้สนใจที่จะใช้รูปแบบนี้เลย ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม ทำให้ค้นกว่าจะเจอคำ
ตอบเสียเวลาไปนานมาก (ผมเคยค้นเจอครั้งหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วไม่ได้จด)
จะว่าไปตารางแบบนี้มันไม่จำเป็น ถ้าดูจากข้างบนเราสามารถเอา Date ทำเป็นบรรทัด
เหนือตัวเลขแสดงวันที่ได้ แต่ถ้ายังยืนยันว่าจะใช้เส้นแทยงมุมก็ทำได้นะครับ โดยใช้
slashbox.sty ดังนี้ครับ

\begin{tabular}{|l||c|c|c|c|c|}\hline
\backslashbox{Room}{Date}&5/31&6/1&6/2&6/3&6/4\\\hline\hline
Meeting Room                       &        &     &      &      &\\\hline
Auditorium                            &         &     &      &      &\\\hline
Seminar Room                      &         &     &      &      &\\\hline
\end{tabular}

ก็ง่ายดีนะครับ
หมายเหตุ ตรง \begin{tabular}{|l||*{5}{c|}} แทนได้นะครับ ก็คือ c| ไปห้าครั้งนั่น
เอง

WinEDT Application Launching Macros

ใช้งานมานานมากแล้วสำหรับบรรณาธิกรณ์ตัวนี้ ที่ยังใช้อยู่ไม่ยอมเปลี่ยนเพราะหน้า
ไม่รก และสามารถสร้างปุ่มลัดได้ กระบวนการใด ๆ ก็เขียนเป็น .bat ไฟล์ ซึ่งสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง เคยคิดจะเขียนเป็น Macros ที่มากับ WinEDT ก็ไม่คุ้ม
ค่าศึกษา เพราะค่าเล่าเรียนที่เป็นเวลานั้นสูงมาก ถูกไถเป็น .bat ไฟล์นั้นง่ายกว่าเป็น
หลายสิบเท่า แค่สร้าง .bat ไฟล์ขึ้นมาแล้วก็

Options->Menu Setup…-> Main Menu -> &Accessories

บริเวณ Menu Items ก็เลือกสถานที่เอา จากนั้นก็ Insert อะไรก็ว่าไป ถ้าเป็น .bat
ไฟล์ดุ้น ๆ ก็ เลือก Utility ถ้าจะใช้ Macro ก็เลือก Macro ถ้าไม่เข้าใจพอถึงหน้า
ต่าง Main Menu แล้วก็กด Help เอาก็ได้ อธิบายพอใช้ได้ ตอนนี้พอมีเวลาก็ใช้
Macro ดีกว่า (ตรงไหน) ดังนี้

Run(“Comman Line”,”Startup Directory”, Maximized, Background: 0 . . 1, “Caption”,Focus, Append: 0 . . 1);

ตัวอย่าง Example 1: Run(|explorer.exe /n,/e, “%P”|,’%P’);

 

ตรง  %P, %p, %N และ %n จะมีเรื่องที่ต้องสนใจหน่อย ตัวใหญ่จะหมายถึง Input
File’s Path, Name ในขณะที่ตัวเล็กจะหมายถึง Current File’s Path, Name ซึ่ง
ตรงนี้จะมีประโยชน์ตอนทำงานแบบ Project เราสามารถกำหนดได้ว่าคำสั่งนี้ทำงาน
กับ Main File ก็ใช้ใช้ %P\%N ถ้าต้องการให้ทำงานกับ Current File ก็ %P\%n
ซึ่งสะดวกมากเวลาแยกไฟล์ใหญ่เป็นหลาย ๆ ไฟล์เล็ก ส่วนใหญ่ผมจะจำไม่ได้แล้ว
ก็ต้องมานั่งเสียเวลาค้นเรื่อย วันนี้จดไว้ก่อนแล้วกัน

YAP with HyperTeX

.

ใครที่ใช้ MikTeX 2.5 นั้น ก็มักจะเจอปัญหาอันหนึ่งคือ YAP 2.5 จนบางคนถึงกับ
ย้ายไปใช้ Dviout โดยให้เหตุผลในการย้ายไว้หลายข้อทีเดียว สำหรับผมแล้วเรื่อง
ความช้านั้นไม่มีปัญหาอะไร เพราะ WinEDT มีคูณสมบัติกลับไปยังหน้าเดิมของ
YAP (รวม Ghostview ด้วย) อยู่แล้ว เรื่องช้านั้นเลยไม่มีปัญหาอะไร เพราะมันไม่ช้า
ปัญหาที่พอมีอยู่บ้างคือเรื่อง YAP มันล็อกไฟล์ วิธีแก้ก็ง่าย ๆ คือให้เปิด YAP เป็น
หน้าต่างที่สองรองจาก WinEDT ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว

สำหรับเรื่อง Source links ใน WinEDT สำหรับ YAP ทำใด้ทั้งขาไปขากลับ อันนี้
เป็นเหตุผลที่ผมยังใช้ YAP ดูเอกสารใน Draft mode อยู่ ไม่คอมไพล์เป็น pdf โดย
pdfTeX ตั้งแต่ต้น เรื่องสี YAP มันก็รองรับอยู่แล้ว นอกจากนั้น YAP ในโหมด dvips
ก็สามารถแสดงรูปภาพได้หมด ทำให้เราไม่ต้องพึ่ง Adobe reader หรือ Ghostview
จริงอยู่มันช้าลงแต่ไม่มาก เรื่องสุดท้ายคือ HyperTeX ตอนแรกนึกว่าทำไม่ได้ จริง ๆ
แค่เพิ่มตัวเลือก Hypertex ให้กับ hyperref แค่นี้ก็เรียบร้อย ทีนี้คุณก็กดลิงค์ข้ามไป
ข้ามมาในเอกสาร .dvi ของคุณได้แล้ว อนึ่งถ้าคุณใช้ทั้ง pdfTeX และ dvips ให้เพิ่ม

\usepackage{ifpdf}
\ifpdf % if use pdftex
    \usepackage[pdftex]{hyperref}
\else % if use simple latex
    \usepackage[dvips,hypertex]{hyperref}
\fi

เข้าไป จะทำให้ได้ความสามารถ HyperTeX ทั้ง .dvi และ .pdf นะครับ

กลายเป็นว่าบรรณาธิกรณ์ (editor) ที่ดีที่สุดสำหรับ MikTeX 2.5 ก็คือ WinEDT ไป
เพราะในขณะที่ผมไม่พบปัญหาอะไรมากนัก และก็แก้ไขได้เสมอ ผู้คนอื่นมากมากกับ
พบปัญหาที่แก้ไม่ได้

หมายเหตุ ผมลอง Dviout แล้ว พบปัญหามากกว่าเป็นการแก้ไข หน้าตาก็ไม่เรียบ
ง่ายสบายตาเหมือน YAP ผมจึงไม่เลือกครับ

WinEDT 5.5

 WinEdt Logo

โปรแกรมบรรณาธิกรณ์ (editor) ขวัญใจคนรัก \LaTeX บัดนี้ได้ออกเวอร์ชัน 5.5 ตัวจริงแล้ว ไปตามหา
ได้ที่ www.winedt.com มีการปรับปรุงแก้ไขมากมายจากเวอร์ชัน 5.5 ทำอะไรบ้าง
ไปดูที่ What’s New in WinEdt 5.5? มันเยอะมาก บางอันก็ใช้ บางอันก็ไม่ได้ใช้
ที่ดีมาก ๆ เห็นจะเป็นเรื่อง Help ซึ่งดีขึ้นเยอะ ผมซื้อมาใช้เมื่อห้าปีที่แล้วเลยอัพเกรด
ฟรี ใครอยากใช้ก็ไปซื้อมาใช้นะครับ ราคาถูกไม่แพง

Booklet print with FinePrint

 //www.fineprint.com/images/benefits_booklet.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

 FinePrint Software

จำได้ว่าใช้โปรแกรมตัวนี้มาเมื่อประมาณห้าปีที่แล้ว โดยสมัยนั้นใช้พรินท์เตอร์แบบ
กลับหน้าไม่ได้พอพิมพ์ครบรอบแล้วต้องมากลับกระดาษเอง รอบหลังจะเจอปัญหา
กระดาษติดประจำ แก้ปัญหาโดยการพิมพ์ทีละน้อย ๆ

โปรแกรมตัวนี้ผมใช้งานในการพิมพ์ e-books เพราะมันสามารถพิมพ์ออกมาเป็นรูป
เล่มได้เลย ที่ภาควิชามีเครื่องเข้าเล่ม ผมก็สบายไป โปรแกรมตัวนี้ไม่ฟรีนะครับ(แต่ก็
ไม่แพง) ผมใช้แบบฟรีซึ่งอนุญาตให้ใช้ได้ แต่ตัวโปรแกรมจะเพิ่มคำว่า  Printed with
FinePrint – purchase at www.fineprint.com ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบอะไร ก็ยังคง
ใช้แบบฟรี ๆ เรื่อยมา

จริง ๆ แล้ว Adobe reader 8.0 (ชื่อเดิม Acrobat reader) และพรินท์เตอร์ที่ภาควิชา
ใช้อยู่นั้นมีความสามารถในการพิมพ์แบบ booklet อยู่แล้ว แต่ทั้งสองตัวจะมีแค่
ฟังก์ชันพิมพ์ ไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้มากนั้น ในขณะที่ FinePrint นั้นผู้ใช้
สามารถปรับแต่งได้ตามสะดวก

อีกข้อหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือ Adobe reader เวลาพิมพ์สีออกเครื่องพิมพ์ขาวดำนั้น บาง
สีจะไม่แสดงเช่น สีแดง และเท่าที่ใช้งานพิมพ์กราฟบางรูปซึ่งไม่ซับซ้อนอะไร คำสั่ง
ที่ใช้พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ดันมีปัญหากับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet 4000 PCL 6 ซะ
คือพิมพ์ไม่ออก วิธีแก้ขัดจาก http://www.adobeforums.com/cgi-bin/webx/
.3bc38134
 เขาก็บอกให้เปลี่ยนไปใช้ driver แบบ postscript ซะ เท่าที่
ลองก็สามารถแก้ปัญหาได้ (ใช้ Ghostscript พิมพ์ก็ไม่มีปัญหา) งานนี้ Adobe คงต้องเร่งแก้ไขหน่อย ไม่งั้นผมเปลี่ยนไปพิมพ์ด้วย GS ด้วยนะเอ้า

ข่าวแถม GhostScript 8.56 ประกาศออกตัวเป็นทางการไปตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมโน้น
แล้ว แต่บนเว็บพึ่งขึ้นน่อ การปรับปรุงหลัก ๆ ก็เรื่อง Qualitz Logic PS CET suite
(อะไรวะ) เพิ่มการสนับสนุน 64 บิท และก็แก้บักหลาย ๆ ตัว