Listings ตอนที่ 2 ภาษาที่รองรับ


จากตอนที่แล้ว listings ตอนที่ 1 เรียกน้ำย่อย ได้เกริ่นนำถึงประโยชน์ของ listings รวม
ไปถึงวิธีการใช้งานเบื้องต้น มีข่าวที่น่ายินดีจาก CTAN Announcements ว่าวันนี้เองตัว
แพ็กเกจ listings ได้มีการปรับปรุงหลังจากที่ไม่ได้ทำมาสามปี โดยตอนนี้คนที่มารับช่วง
ดูแลคือ Brooks Moses และได้มีการแก้ไขบักทั้งใหญ่และน้อย รวมถึงเพิ่มภาษาโปรแกรม
ที่สามารถรองรับเข้าไปอีก ซึ่งตอนนี้เลขเวอร์ชันเปลี่ยนเป็น 1.4 แล้ว ทำให้ผมจะอ้างอิง
ถึงเลขเวอร์ชันนี้แล้วนะครับ ใครอยากใช้เวอร์ชันนี้แล้วไม่รู้วิธีติดตั้งก็รอ Miktex upgrade
แพ็กเกจซึ่งก็คงอีกไม่นาน ใครรู้วิธีก็ไปดาว์นโหลดได้ที่ CTAN-listings แต่โดยหลัก ๆ
คิดว่าเวอร์ชัน 1.3 กับ 1.4 คงไม่มีอะไรต่างกันมาก ถึงแม้จะห่างกันถึงสามปีก็ตาม

มาดูภาษาที่ listings สามารถรองรับได้นั้นว่ามีอะไรบ้าง แน่นอนต้อง \LaTeX
และ \TeX เป็นของตายอยู่แล้ว ส่วนภาษาอื่น ๆ ที่รองรับก็ครอบคุมที่ผมรู้จัก
ทั้งหมดแม้กระทั้ง Matlab, octave เรื่องนี้สำคัญเพราะตัว listings เองไม่ได้แสดงรหัส
ของภาษานั้น ๆ อย่างธรรมดา แต่มีการเน้นข้อความที่เป็นคำสั่งของแต่ละภาษาด้วย เช่น

จะเห็นได้ว่าคำสั่งของ Matlab จะถูกแสดงเป็นตัวหนาให้โดยอัตโนมัติ

โดยเพิ่มคำสั่งง่าย ๆ ตามรหัสต้นด้านขวามือ โดยสี DarkGreen นั้นต้องเพิ่มแพ็กเกจ
\usepackage[svgnames]{xcolor} เข้าไปด้วย

 

ถ้าจะให้มีกรอบ มีสี มีเงา มีเลข ก็เพิ่มตัวเลือกตามข้างบน ง่ายไหมหล่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s