Beamer ตอนที่ 2 เริ่มต้นและปรับ Template ต่อ

 จากความเดิมตอนที่แล้ว

  1. Link to Beamer ตอนที่ 1 เริ่มต้นและปรับ Template « LaTeX for Thai people

ถ้าใครใจร้อนลองไปศึกษาที่ A Beamer Quickstart  ได้นะครับ เป็นหนึ่งในคู่มือการ
สอนการใช้งาน Beamer ที่ดีที่สุด เราลองมาดูบทที่ 30 ของเนื้อหาในเว็บข้างต้น ซึ่ง
คือการโชว์ Template ส่วนหนึ่งของ Beamer นั่นเอง

[image]

รูปที่เห็นข้างบนคือค่าปกติของ Beamer ซึ่งโดยปกติแล้วไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของคนทั่วไป ทั้งนี้เพราะยังขาดโลโก้ ทำอย่างไรจึงจะใส่โลโก้ได้ดังตัวอย่างข้างล่าง

                          

อันนี้เป็นตัวอย่างที่สร้างจาก Template ของชาว KDE เค้า ทำอย่างไรเราถึงจะใส่โล-
โก้แบบ KDE เขาได้ ไม่ยาก ก็ไปโหลด LaTeX Template จากลิงค์ข้างต้นของ
KDE แล้วก็เปลี่ยนรูปที่นามสกุล png เป็นรูปของตัวซะก็เสร็จ แต่ถ้าจะทำให้แตกต่าง
ออกไปหล่ะครับ อันนั้นเรื่องยาว