และแล้ว WinEdt ก็มี Abbreviations


และแล้ว Editor ตัวเก่งของคนรัก LaTeX ก็มีฟังก์ชันนี้ หลังจากรอมานานมาก
และเรียกหามันทุกครั้งที่ต้องพิมพ์เส้นขั้นระหว่างส่วนของเอกสาร เพราะขี้เกียจ
พิมพ์ยาว จำได้ว่าต้องทนใช้ version 5.4 ซึ่งดีกว่า 5.3 หลายอย่าง แต่ก็ยังมี
ข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกเยอะ ฟังก์ชันหลักที่เคยร้องขอไปนั้นเป็นเรื่องของ
variable font ซึ่งในเวอร์ชันนี้ก็มีแล้ว ต่อไปนี้ไม่ต้องโยกบรรณาธิกรณ์ไปมา
เพื่อพิมพ์ภาษาไทยอีกแล้ว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s