Avoid eqnarray

ช่วงที่ผ่านมาผมเปลี่ยนจาก eqnarray ไปเป็น align ด้วยเหตุผลที่ฟังง่าย ๆ
และดูเหมือนจะมีเหตุผลอยู่บ้างคือ มันพิมพ์สั้นกว่า ทั้งตัวชื่อมันเองและเวลา
พิมพ์สมการหลายบรรทัด เวลาจัดให้ตรงกัน สำหรับตัวแรกต้องพิมพ์ & &
สองที ในขณะที่กรณีหลังพิมพ์แค่ทีเดียว ดีกว่าเห็น ๆ พึ่งมารู้เมื่อกี้นี้เองว่า มีคน
แนะนำกันมานานแล้วว่าไม่ให้ใช้ eqnarray รายละเอียดของเรื่องนี้ได้มา
จาก The PracTeX Journal ฉบับล่าสุด ในบทความเรื่องเดียวกันกับชื่อบท
ความนี้ที่ Avoid eqnarray! อ่านแล้วน่าตกใจมากครับ กล่าวคือ eqnarray
นั้นมันมีปัญหาเรื่องช่องไฟที่จัดไม่ดี ไม่เท่ากันบ้าง ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัญหา
เรื่องการเพิ่มเลขอ้างอิงโดยไม่มีการบอกกล่าว ซึ่งกรณีหลังนี้สำคัญมากครับ
เพราะถ้าเราไปอ้างอิงโดยไม่ทันระวังตัวแล้ว ตัวเลขที่ได้กับตัวเลขที่ตั้งใจ มันจะ
ไม่ตรงกัน แล้วคุณก็ไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าไม่มีคนมาอ่านงานของคุณทีหลัง

อ่านถึงตรงนี้แล้วผมก็จะทำการ replace eqnarray ทุกตัวด้วย align หล่ะครับ
แต่จะใช้ align นั้นต้องโหลด  amsmath ก่อนนะครับ ข้างล่างนี้ได้แสดงให้เห็น
ว่าการใช้ eqnarray นั้นช่องไฟมันจะเพี้ยน ๆ ซึ่งจะไม่เหมือนกับ align

ด้านซ้ายนี้ใช้ eqnarray จะเห็นว่าช่องไฟมัน
เพี้ยนตรง x^2

 

  ส่วนตัวอย่างนี้จะใช้ align ซึ่งช่องไฟจะไม่มี
  ความเพี้ยนใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ดังนั้นสำหรับมือใหม่และมือเก่า ก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ eqnarray แล้วกัน